På svenska
19.12.2019

En ordentlig löneförhöjning – och kiky-timmarna bort

Text: Marja Lounasmaa

Jytys höstfullmäktige godkände avtalsmålen för alla sektorer. Löneförhöjningar, arbetstid och arbetshälsa utgör kärnan. Man föreslår att längden på avtalsperioden blir ungefär två år.

Löneförhöjningarna bör vara sådana att de förbättrar våra medlemmars köpkraft, förbättrar lönejämställdheten och positionen för lågt avlönade. Man uppnår bäst dessa mål med möjligast stora allmänförhöjningar och en eurobeloppsbaserad eller en s k blandlinjelöneförhöjningsmodell.

I justeringspotterna, som förhandlas lokalt, bör finnas en s k full bakdörr (om man inte uppnår enighet om fördelningen går potten som en allmänförhöjning till alla).

Utöver den övriga löneförhöjningen 1,4 % om kiky-timmarna hålls kvar. Om kiky-timmarna tas bort får de inte inverka sänkande på löneförhöjningarna.

Målen för arbetstiden gäller bland annat arbetsskifteslistans giltighet och ersättningar för ändringar av listan, hur länge en arbetsdag får hålla på i ett kör, arbetsdagens minimilängd, beredskap och resetid.

Saker som inverkar på arbetshälsan är bland annat en förbättring av positionen för partiellt arbetsföra, spelreglerna för ersättande arbete och att möjliggöra vården av åldrande föräldrar.

Arbetshälsan för personalens representanter framhålls kraftigt. Det föreslås förbättringar för förtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges tidsbruk, arvoden, informationstillgång och utbildning. Ett av ovan nämnda avtalsmål är att garantera tillräcklig utbildning för förtroendemannen, så att hens yrkesmässiga kunnande säkras (yrket från vilket hen valdes till förtroendeman). I förtroendemännens tidsbruk bör man också bättre beakta mängden yrken bland de som representeras och inte bara antalet personer.

Dessutom finns främjande av distansarbete och nya sätt att utföra arbetet, inlärning på arbetet och därtill hörande handledning med i avtalsmålen.

För kommunens del bereder en lönesättningsarbetsgrupp en reform av lönesättningssystemet med tanken att det under år 2021 skulle vara möjligt att ordna ett försök med det nya systemet. Det nuvarande systemet som baserar sig på arbetets komplexitet har inte fungerat till alla delar. För kommunens prissättningstillägg föreslås några förändringar. Närmare information finns på webbsidorna.

För kommunen och kyrkan anpassas Jytys avtalsmål med JHL, så de är alltså målen för Den offentliga branschens union JAU. De ges till arbetsgivaren i januari.

Ha ett gott slut på året och ett hållbart nytt år!

Marja Lounasmaa
Intressebevakningsdirektör

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.