På svenska
16.03.2020

Coronavirusets inverkan på arbetet i kommunbranschen

Coronaviruset har lagts till bland allmänfarliga sjukdomar i lagen om smittsamma sjukdomar.

I början av året började en smittsam epidemi från Kina spridas. Aktuell information om ifrågavarande smittsamma sjukdom fås från Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbsidor. Bekanta dig också med Arbetshälsoinstitutets instruktioner för arbetstagare.

Coronaviruset har lagts till bland allmänfarliga sjukdomar i lagen om smittsamma sjukdomar. På så sätt kan en människa för att hindra spridning av en smittsam sjukdom beordras till 1) frånvaro från förvärvsarbete, 2) isolering i hälsovårdsenhet eller 3) karantän. Ifrågavarande åtgärder kan vidtas av för smittsamma sjukdomar ansvarig läkare i tjänsteförhållande, och man måste följa ifrågavarande läkarföreskrifter. Då kan en arbetstagare inte gå till arbetsplatsen.

Frånvaro från arbetet eller isolering

Om en person på grund av corona insjuknat eller på grund av misstanke om nämnt insjuknande har beordrats till frånvaro från arbetet eller isolering i hälsovårdsenhet är arbetsgivaren enligt AKTA skyldig att betala lön för sjuktiden. En dylik frånvaro från arbetet förbrukar normalt lokala sjukfrånvarodagar. När arbetsgivaren betalar lön till arbetstagare för sjuktiden har arbetsgivaren rätt att får dagpenning vid smittsam sjukdom.

Karantän

Om en person å andra sidan beordrats i karantän av den orsaken att hen smittats av eller misstänks ha smittats av coronaviruset behöver arbetsgivaren enligt AKTA inte betala lön för sjuktiden. Då kan dock arbetstagaren söka om dagpenning vid smittsam sjukdom för frånvarotiden, vilken motsvarar full lön.
För att kunna få dagpenning vid smittsam sjukdom behöver FPA beslutet om frånvaron från arbetet, isoleringen eller karantänen från läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar. Dessutom behövs arbetsgivarens intyg om förlorad inkomst och frånvarotid.

Tillfällig vårdledighet

För att sköta ett sjukt barn under 12 år kan tillfällig vårdledighet beviljas. Denna kan erhållas för högst 4 arbetsdagar åt gången och lönen betalas för tre kalenderdagar. Om det finns behov för en längre tid bör man skilt avtala med arbetsgivaren om frånvaro utan lön.

Om ett barn under 16 år försatts i karantän på basen av lagen om smittsam sjukdom utan att barnet är sjukt har arbetsgivaren ingen lönebetalningsplikt. Då har en förälder dock rätt att få dagpenning vid smittsam sjukdom.

Arbetsplikt i karantänfall

I karantänfall bör man utreda distansarbetspraxis för ifrågavarande arbetsplats. Om distansarbete inte är möjligt utför man inte sådant och då har arbetstagaren rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom.

I karantänfall i övrigt följs arbetsplatsens normala praxis. Om distansarbete är möjligt och arbetstagaren utför distansarbete bör lön betalas för arbetet.

Tilläggsinformation hos Jyty:

Marko Heikkinen, arbetsmarknadsombudsman, marko.heikkinen@jytyliitto.fi

Heikki Wilén, arbetsmarknadsjurist, heikki.wilen@jytyliitto.fi

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.