På svenska
08.05.2020

Ansvarsförsäkring ersatte medlems rättegångskostnader

En Jytymedlem som hade blivit stämd inför rätta för arbetarskyddsbrott och dödsvållande fick ingen dom och frikändes. Jytys ansvarsförsäkring bidrog till betalningen av motpartens rättegångskostnader.

Text: Anne Sarvi

Medlemmen som arbetade i chefsuppgifter vände sig till mig när han hade delgivits stämning till tingsrätten. Man yrkade på straff för medlemmen enligt flera olika åtalspunkter. Bakgrunden till åtalen låg i ett beklagligt arbetsolycksfall som skett på arbetsplatsen där en arbetstagare som var underställd chefen avled.

Jytys medlem som var i chefsposition åtalades i stämningsansökan bland annat för arbetarskyddsbrott och dödsvållande och krav framställdes dessutom på ersättning för lidande och på att rättegångskostnaderna skulle ersättas. Som motiv framställdes bland annat otillräcklig inskolning, felaktigheter i anläggningen och försummelse gällande reparerande av felen.

När medlemmen kontaktade mig var saken redan brådskande för rättegångsdagen var redan fastställd och det fanns ingen tid att förlora. Jag diskuterade saken med medlemmen och vi gick tillsammans igenom bakgrunden till ärendet och vad som hade skett. Med detta som grund avfattade jag en rättsskyddsansökan till försäkringsbolaget. Under tiden sökte medlemmen reda på en lämplig advokat på orten som kunde åta sig att sköta ärendet inom den strama tidtabell som stod till buds.

Jag påskyndade försäkringsbolaget i ärendet och vi fick ett positivt rättsskyddsbeslut i en försnabbad tidtabell. Rätten behandlade ärendet grundligt och hörde flera vittnen bland annat om inskolningspraxis på arbetsplatsen, om arbetarskyddet i anslutning till anläggningarna och om arbetsolycksfallet.

Slutresultatet var att tingsrätten konstaterade att medlemmen närmast gjort sig skyldig till arbetarskyddsbrott på en lindrig nivå av äventyrande av säkerheten och att saken inte hade orsakssammanhang med det inträffade dödsfallet. På grund av handlingens obetydlighet avstod domstolen från att döma medlemmen till straff för arbetarskyddsbrott och förkastade för medlemmens del alla andra åtal.

Medlemmen behövde inte betala motpartens rättegångskostnader och inte heller de krävda ersättningarna för lidande. Tingsrätten ålade staten att betala 75 % av medlemmens rättegångskostnader och det resterande beloppet betalades från Jytys ansvarsförsäkring. I en synnerligen svår och psykiskt tung situation minskade ansvarsförsäkringen bekymren och oron för den ekonomiska sidan och man fick snabbt ärendet under sakkunnig behandling.Anne Sarvi

arbetsmarknadsjurist

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.