Näkökulmat
17.06.2021

Sote-uudistus taitaa olla joukossamme!

Sote-uudistus etenee nyt sillä vakaudella, että hyvinvointialueet tullaan melko varmuudella perustamaan ja ne tulevat vastaamaan alueellaan kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluista vuoden 2023 alusta lukien.

Hyvinvointialueiden väliaikaishallinnot aloittavat työnsä 1.9.2021. Syyskuun alussa uusi sote-sopimuskin astuu voimaan, ja KVTES:n sote-henkilöstö (palkkaliitteissä 3 ja 4 olevat sekä mm. sairaala- ja laitoshuoltajat, hinnoittelemattomia ja esimiehiä) siirtyy em. sote-sopimuksen piiriin. Myös varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat ja esimiehet vaihtavat syyskuun alussa virka- ja työehtosopimuksen KVTES:stä opetusalan OVTES:iin. KVTES:ia noudatetaan vuoden 2022 loppuun saakka edellä mainituista siirroista huolimatta, joten sopimusten vaihdoksesta huolimatta noudatetaan KVTES:n määräyksiä.

Sote-uudistus merkitsee noin 180 000 henkilölle työnantajan vaihdosta kunnasta hyvinvointialueelle 1.1.2023. Muutoksen valmistelut ja toteuttamiset on säädetty hyvinvointialueiden väliaikaishallinnoille. Väliaikaishallintojen tehtäviä tulee hoitamaan niihin siirtyvää henkilöstöä 1.7.2021 lukien.

Sote-uudistus merkitsee noin 180 000 henkilölle työnantajan vaihdosta kunnasta hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Väliaikaishallinnossa valmistellaan henkilöstösiirtoja, henkilöstösopimuksia ja muita henkilöstöön vaikuttavia strategioita (mm. organisaatiorakenne, hallintosääntö). Väliaikaishallinnossa toimii yhteistoimintaelin, johon valitaan alueilta henkilöstön edustajat pääsopijajärjestöjen myötävaikutuksella noudattaen vakiintunutta 2+2+2-mallia. Näin ollen jokaisesta kunnan pääsopijajärjestöstä on 2 edustajaa eli JAU:sta on Jytyn ja JHL:n edustajat. Henkilöstön on siis oltava mukana jo valmisteluissa. KT eli kuntia edustava kunnallinen työmarkkinalaitos ja kuntien pääsopijajärjestöt ovat lähettäneet kuntiin 2+2+2-mallista kirjeen.

Hallituksen esityksessä henkilöstön asemaa valmisteluissa turvaa moni seikka. Yhteistoimintalaki velvoittaa luovuttavat työnantajat käymään yhteistoimintaneuvottelut ennen luovutusta, samoin myös hyvinvointialueet luovutuksensaajina (kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistoimintalaki 4 § ja 11 §).

Jytyn aluetoimistot hoitavat yhteydenpidon alueensa paikallisiin toimijoihin, kuten yhteistoimintaelimissä ja muissa valmisteluryhmissä oleviin jytyläisiin edustajiin. On tärkeätä, että paikalliset toimijat ja aluetoimistojen väki ovat tiiviissä yhteydessä sote-valmisteluiden osalta. Tämän ohella Jytyn keskustoimiston, alueiden sekä paikallisten toimijoiden kaikkiin suuntiin tapahtuva yhteistyö on välttämätöntä.

Sote-uudistuksen henkilöstömuutoksilla on tulevissa sopimusneuvotteluissa merkittävä vaikutus.

Sote-uudistuksen henkilöstömuutoksilla on tulevissa sopimusneuvotteluissa merkittävä vaikutus. Jokainen liikahdus työpaikoilla on oltava liiton toimijoiden tiedossa ja vastaavasti paikallisilla toimijoilla tieto, missä keskustasolla mennään.

Koska lähes 200 000 henkilön työnantajavaihdos on maamme suurimpia jollei suurin, on realistista odottaa, että ennen vuotta 2023 ilmaantuu uusia tai jopa yllättäviä asioita, jotka on ratkaistava. Ennakoitavuus on jo sinänsä tärkeä asia, ja lopputulos samalla hallittu.

Hieman odottavissa tunnelmissa vielä mutta myös valmiina sote- uudistukseen!

Toiveikkaana uuteen ja vapaampaan aikaan!

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.