Ajankohtaista
06.05.2021

Kuormittaako korona nuoria työntekijöitä?

Teksti: Tiina Tenkanen Kuvat: Keva
Tutkimuspäällikkö Laura Pekkarinen, Keva

Työeläkevakuuttaja Kevan tuore Julkisen alan työhyvinvointi 2020 -tutkimus kertoo, että alle 30-vuotiaiden kunta-alan ja valtion työntekijöiden työhyvinvointi on heikentynyt koronavuoden aikana. Tutkimukseen haastateltiin 3 000 kunnan, valtion ja kirkon työntekijää viime syksynä. Kunta-alalla työskentelee yli 50 000 työuraansa aloittelevaa, alle 30-vuotiasta työntekijää.

Kuormittaako korona nuoria työntekijöitä, tutkimuspäällikkö Laura Pekkarinen Kevasta?

– Tutkimuksemme mukaan erityisesti kunta-alan ja valtion alle 30-vuotiaat työntekijät ovat kuormittuneet ensimmäisenä koronavuonna. Tietoa tukevat myös Työterveyslaitoksen tutkimukset.

– Nuorten kokema innostus ja työn ilo ovat vähentyneet 10 prosentilla kahden viime vuoden aikana. Myös heidän halukkuutensa suositella työpaikkaansa väheni 10 prosenttiyksiköllä. Aikaisemmissa tutkimuksissa suositteluhalukkuus on ollut voimakasta, samoin työssä koettu innostus ja ilo.

Löytyikö huolen aiheita?

– Nuorten kuntatyöntekijöiden sairauspoissaolot yleistyivät viime vuonna. Kelan mukaan poissaolojen taustalla on useimmiten mielenterveyden häiriö.

– Työkykynsä heikoksi kokeneiden nuorten määrä peräti nelinkertaistui 12 prosenttiin. Kokemus henkisestä työkyvystä on aikaisemmin pysynyt hyvällä tasolla.

Nuorten kuntatyöntekijöiden sairauspoissaolot yleistyivät viime vuonna. Kelan mukaan poissaolojen taustalla on useimmiten mielenterveyden häiriö.

Entä hyvää?

– Masennuksen takia alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrän kasvu kääntyi laskuun etenkin nuorilla.

Mitkä ovat kuormituksen syyt?

– Kysely antoi viitteitä, että työelämän aloittaminen on koronavuonna vaikeutunut, jos on joutunut aloittamaan työnsä etänä tai siirtymään uusiin lähityötehtäviin. Perehdyttäminen on voinut olla vaikeampaa, ja esihenkilön on ollut hankalampaa havaita nuoren tarpeet ja tarjota tukea.

– Aikaisempaa useampi nuori koki, ettei saa esihenkilöltään tukea eikä apua. Myös esihenkilön antaman palautteen määrä koettiin liian vähäiseksi.

– Nuoret kokivat työyhteisössä epäasiallista käytöstä ja suvaitsemattomuutta aikaisempaa useammin.

Miksi nuorten työhyvinvointi on tärkeää?

– Kunta-alalta eläköityy 180 000 henkilöä seuraavien 10 vuoden aikana. Etenkin terveys-, hoiva- ja opetusaloille syntyy työvoimapulaa. Siksi nuoria pitää saada houkuteltua kunta-alalle töihin.

– Työhyvinvoinnista ja osaamisesta on huolehdittava, jotta he jaksavat jatkaa työssään.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.