Ajankohtaista
21.03.2019

Kansalaisten sitouttaminen päätöksentekoon yhä tärkeämpää

Hallituksen taivalta leimasi tarve kiirehtiä. Kiirehtiminen johti usein siihen, että lakivalmistelu oli puutteellista ja lopulta asioiden valmistelua jouduttiin täydentämään, korjaamaan ja lopulta perumaan.

Teksti: Aleksi Vienonen Kuvat: Timo Jakonen
Professori Kimmo Grönlundin mielestä kansalaisten sitouttaminen ja osallistaminen päätöksentekoon on politiikassa yhä tärkeämpää.

Åbo Akademin valtio-opin professori Kimmo Grönlundin mielestä suomalaisessa politiikassa kannattaisi muistaa, että isot uudistukset eivät yleensä onnistu ilman laajaa sitouttamista.

– Jos tehdään suuria rakenteellisia uudistuksia, niin se pitäisi tehdä laajapohjaisesti. Lehmänkauppojen teko tällaisissa ei ole järkevää, hän toteaa.

Sosiaali- ja terveysuudistus eli sote-uudistus on tästä hyvä esimerkki. Päähallituspuolueet keskusta ja kokoomus päättivät tehdä kompromissin, kun ne sorvasivat hallituksen esityksen eduskuntakäsittelyyn.

Keskusta toi hallituksen esitykseen maakunnat, ja kokoomus toi valinnanvapauden. Lopputulos oli sekasikiö, joka ei lopulta ole keskustan aktiivien eikä kokoomuksen aktiivien mieleen. Tällaiseen kompromissiin on vaikea sitoutua ja vaikea sitouttaa.

Kimmo Grönlund huomauttaa, että pääministeri Juha Sipilä on liike-elämässään tottunut tekemään nopeita päätöksiä yksin. Suomen poliittiseen järjestelmään tällainen toimintamalli sopii huonosti.

– Jos on yksi ratkaisu, jota yksi hallituspuolue kannattaa ja muut vastustavat, ja sitten on toinen ratkaisu, jota toinen kannattaa ja muut vastustavat, niin silloin parasta ratkaisua ei saada sillä, että nämä yhdistetään. Tällaisella saadaan kyllä eduskunnassa enemmistö, mutta kokonaisuutena uudistusta ei silloin kannata juuri kukaan aidosti. Tällainen uudistus on aina suuressa riskissä kaatua.

Ketä kiinnostaa?

Sote-uudistuksen ongelmana oli myös sen abstraktius ja keskittyminen hallintotasoihin ja muotoseikkoihin.

– Tällaisessa on vaikea saada kansalaismielipidettä uudistuksen taakse, koska se on niin abstrakti asia, eikä aidosti kiinnosta ketään. Harva ihminen miettii mitään hallinnon tasoja.

Grönlund muistuttaa, että sote-uudistuksen ainoita helposti käsitettäviä tavoitteita oli, että sosiaali- ja terveysmenojen nousua saadaan hillittyä. Tähän tavoitteeseen hallituksen olisi ollut suhteellisen yksinkertaista saada kansalaismielipiteen tuki etenkin, jos samalla turvattaisiin palveluiden laatu.

– Yksi tavoite oli saada säästöjä, mutta tätä ei tapahdu. Kun tältäkin perusteelta lähti pohja pois, ihmisten on vaikea käsittää, miksi sote-uudistus pitää tehdä, Grönlund sanoo.

Peruslähtökohta on ollut koko ajan selvä. Väestön ikääntyessä terveysmenot kasvavat. Kun palvelut ovat kuntien vastuulla, etenkään pienet kunnat eivät taakasta selviä.

– Alun perin tätä on lähdetty liian kapeasti valmistelemaan. Tämä vaatii laajempaa yhteisymmärrystä. Yksi tapa voisi olla, että kansalaiset otetaan valmisteluun mukaan jollakin tavalla. Esimerkiksi Irlannissa on ollut koolla Citizens´ Assembly, kansalaiskokous, ja sen päälle on ollut kansanäänestyksiä. Tätä on käytetty aborttioikeuden käsittelyssä ja samaa sukupuolta olevien avio-oikeuden kanssa.

Grönlund kertoo, että Kanadassa Brittiläisessä Kolumbiassa on käytetty satunnaisotannalla tehtyjä kansalaispaneeleja valmistelutyössä.

– Jos tämä halutaan eteenpäin, niin keinoina olisi saada mahdollisimman laaja parlamentaarinen tuki puolueista tai sitten hankkia kansalaismielipiteen tuki uudistukselle.

Nyt ei ole tehty kumpaakaan.

Talouskasvusta vetoapua

Kimmo Grönlund huomauttaa, että hallitus pääsee vaaleihin periaatteessa otollisissa olosuhteissa. Talous on kohentunut huomattavasti neljän vuoden takaisesta, työllisyysaste noussut ja eläkkeitäkin korotettu.

Se, että näistä edistysaskelista huolimatta hallituspuolueet ”ottavat osumaa”, kuvaa äänestäjien pettymyksen määrää. Ilman myönteistä talouskehitystä hallituspuolueiden alamäki voisi olla vielä jyrkempi.

– Pääministeri Juha Sipilä on liike-elämässään tottunut tekemään nopeita päätöksiä yksin. Demokratia on kuitenkin kaikkein hitain hallintamuoto, koska tarvitaan kaikelle enemmistön hyväksyntä. Kun Suomen hallitus on lisäksi vielä lähtökohtaisesti koalitiohallitus, niin liike-elämän mallit eivät toimi. Hän ei ehkä ole täysin sisäistänyt tätä.

Poliitikolta vaaditaan yleensä myös nöyryyttä. Vaikka kansalaiset yleensä mielellään äänestävät vahvoilta vaikuttavia johtajia, äänestäjät eivät kuitenkaan aina halua sitä, että johtaja on jääräpäinen.

– Sipilällä nöyryys on jäänyt puuttumaan.

Sipilällä on myös tapana esittää asiat siten, että niiden ratkominen olisi yksinkertaista. Monet perustavanlaatuiset esteet tai ongelmat Sipilä näkee usein ”teknisinä kysymyksinä”, mitä ne harvoin kuitenkaan ovat.

– Mitä suurempi uudistus, sitä hitaampi se on. Ellei sitten ole jokin yksiselitteinen ongelma, johon on yksiselitteinen ratkaisu, mutta harvemmin sellaista on poliittisissa kysymyksissä.

Ay-vastaisuus lyö näpeille

Myös Juha Sipilän tapa asettua ay-liikettä vastaan voi lyödä keskustaa näpeille vaaleissa. Moni keskustan äänestäjä on myös ammattiliiton uskollinen jäsen.

Grönlund muistuttaa myös, että Suomessa kansalaiset yleensä vierastavat riitelyä.

– Se, että hallituksella on eripuraa keskenään ja opposition kanssa, niin se ei koskaan tee hyvää kannatukselle, koska meillä on niin vahva konsensuksen perinne.

Riitelijöiden sijaan suomalaiset rakastavat sillanrakentajia tai sellaisina näyttäytyviä poliitikkoja. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön suuri kansansuosio perustuu pitkälti juuri tähän.

Grönlund toteaa, että vaikka Sipilän hallitus välillä viljeli melko kovaakin oikeistoretoriikkaa, veropolitiikassa tulokset ovat porvaripuolueiden peruskannattajien vinkkelistä melko laihoja. Yrittäjien verotusta ja yrittäjien maksamia erilaisia sosiaalimaksuja on saatu kevennettyä, mutta hyvätuloisten palkansaajien veroprosentit ovat pysyneet ennallaan.

– Heille hallitus on tarjonnut vähän. Veroprogressio puree ylempien toimihenkilöiden ja asiantuntijoiden palkkoihin ankarasti, mutta tälle ei ole edes yritetty tehdä mitään.

Grönlundin mielestä tämä on erikoista, koska esimerkiksi Ruotsissa oikeistoallianssi lähti alentamaan palkkaverotusta myös ylemmässä keskiluokassa.

– Herääkin kysymys, että jos edes porvarihallitus ei pysty tekemään mitään Suomen veroprogressiolle, niin mikä hallituspohja sitten siihen haluaisi ryhtyä, Grönlund kysyy.

Porvari ei nuku

Grönlund arvioi, että hallituksen kyvyttömyys alentaa palkkatulon verotusta ylimmissä tuloluokissa aiheuttaa tyytymättömyyttä kokoomuksen peruskannattajakunnassa.

Toisaalta taas moni kokoomuksen äänestäjä kokee vaaleissa äänestämisen kansalaisvelvollisuudekseen. He eivät herkästi jää vaaleissa sohvalle makaamaan, vaikka olisivatkin tyytymättömiä omaan puolueeseensa.

Grönlund muistuttaa, että eduskuntavaaleissa muutokset voivat olla nopeita. Äänestäminen on hyvin reaktiivista.

– Hyvin paljon on kiinni siitä, mistä Suomi puhuu silloin, kun ennakkoäänestys alkaa. Vanhuspalvelukohu voi olla silloin jo poissa julkisuudesta, ja ihmisiä ja poliitikkoja puhuttaa jokin aivan muu aihe, Grönlund pohtii.

Professori Kimmo Grönlundin haastattelu tehtiin ennen sote- ja maakuntauudistuksen kaatumista 8.3., josta seurasi Sipilän hallituksen eroilmoitus.

Eduskuntavaalikeskusteluja leimaa Kimmo Grönlundin mielestä reaktiivisuus. Vaaleissa ratkaisee usein se, mikä on valtakunnan kuumin puheenaihe juuri ennen vaaleja ja miten puoluejohtajat osaavat siihen ottaa kantaa.

Kimmo Grönlund

Åbo Akademin valtio-opin professori (professor i statskunskap) 2012–.

Tutkimusalueet: demokraattiset innovaatiot eli miten kansalaisia voisi osallistaa päätöksentekoon, keskusteludemokratian kokeet, poliittisten mielipiteiden tutkimus ja vaalit.

Väitteli valtiotieteen tohtoriksi
Åbo Akademista vuonna 1999 äänestysosallistumisesta Suomessa ja Isossa-Britanniassa.

Harrastukset: urheilu, erityi­sesti uinti ja juoksu, kulttuurin kuluttaminen ja matkustelu.

Jyty: Kaatuneen soten jälkeen on turha jäädä tuleen makaamaan

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn mielestä sote- ja maakuntauudistuksen kaatuminen ei varmasti tullut kenellekään suurena yllätyksenä. Uudistus sisälsi jo alun perinkin ja vielä loppumetreillä niin suuria perustuslaillisia ongelmia, että uudistuksen sinällään ylevät tavoitteet kansalaisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi näyttivät uudistuksen valmistelun etenemisen pitkittyessä karkaavan yhä kauemmaksi tavoitellusta.

Jytyn puheenjohtajan Maija Pihlajamäen mukaan sote-maku-uudistuksen rakenteet eivät avautuneet oikein missään vaiheessa selkokielelle.

– Rakenteet olivat epäselviä ja moniportaisia ja lisäksi epäilyt kansalaisten tasavertaisuuden toteutumisesta eri puolilla Suomea kasvoivat, koska maakunnat ovat niin erilaisia eikä myöskään valinnanvapauden kustannusvaikutuksista ollut riittävästi tietoa. Ja kustannusten nousun hillintähän oli alun perin yksi keskeinen sote-uudistuksen lähtökohta.

Erityisen huolissaan Jyty oli sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluprosessin ajan maakuntiin siirtyvän henkilöstön asemasta. Äärimmäisen ongelmallista Jytyn mielestä oli se, että maakuntien palkkalistoille siirtymässä olleen sosiaali- ja terveyssektorin tukipalveluhenkilöstön asemaa ei huomioitu uudistusta valmisteltaessa riittävästi.

– Valitettavasti uudistusta valmisteltaessa hallitus näytti kiinnittävän liian vähän huomiota sosiaalipalveluiden rooliin kokonaispaketissa painopisteen ollessa terveyssektorilla. Esitetty sote-malli suosi myös isoja yksityisiä yrityksiä, ja yhdistysten ja kolmannen sektorin merkitys palvelujen tuottajina jäi vähäiselle huomiolle. Sosiaali- ja terveyspalvelut on ymmärrettävä hoitoketjuksi, josta muodostuu kokonaisuus. Kun linkit katkevat, katkeaa koko ketju.

Pihlajamäki muistuttaa, että valinnanvapautta koskevassa sote-lainsäädännössä tavoitteena oli tarkoitus toteuttaa valtava julkisten palvelujen markkinaehtoistaminen, joka olisi tarkoittanut maakuntatasolla jatkuvaa kilpailuttamisrumbaa.

– Kilpailuttamisen ongelmat olemme jo nyt huomanneet vanhuspalveluiden heikkona laatuna ja lasten päivähoidossa on myös esiintynyt ongelmia. Palvelujen laatu ja vaikuttavuus ovat heikentyneet.

Pihlajamäki katsoo, että neljän vuoden sote-väännöstä on otettava kaikki se myönteinen irti, mitä otettavissa on. Eduskuntapuolueiden tulisi nyt päättää ilman sen suurempia syyttelyitä sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen valmistelun jatkosta.

– Se tästä väännöstä kuitenkin toivottavasti on opittu, että tällaisten megaluokan reformien tekemi­nen ei ole oikein mahdollista ilman mahdollisimman laajaa parlamentaarista yhteistyötä ja valmistelua. On hyvä muistaa lisäksi, että soten kaatumisesta huolimatta nyt jo on sote-rintamalla käynnissä mittavia uudistushankkeita, jotka etenevät kovaa vauhtia. Muun muassa sairaanhoitopiirit ovat jo jonkin aikaa valmistelleet keskinäistä yhteistyötään, ja työ ei soten kaatumiseen pääty. Pikemminkin se saa vain lisää vauhtia. Kaatuneen soten jälkeen on turha jäädä tuleen makaamaan.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.