Ajankohtaista
16.12.2021

Liittovaltuusto kokousti Oulussa ja linjasi vuoden 2022 tavoitteita

Jytyn jäsenmaksu säilyy ennallaan

Ammattiliitto Jytyn liittovaltuusto kokoontui sääntömääräiseen syyskokoukseen Ouluun 25.–26.11.

Teksti: Kari Hietamäki Kuvat: Kari Hietamäki
Liittovaltuusto päätti mm. alkamassa olevan tes-kierroksen sopimustavoitteista ja hyväksyi liiton vuoden 2022 toimintasuunnitelman.

Valtuustossa päätettiin yhtenäiseksi prosentuaaliseksi jäsenmaksuksi 1,32 % vuodelle 2022. Prosentuaalisesta jäsenmaksusta liiton osuus on sama kuin aiemmin eli 1,056 %. Yhdistysten saamaksi jäsenmaksupalautukseksi päätettiin 20 %.

Työttömyyskassa Aarian jäsenmaksu, josta on päätetty aiemmin Aarian hallituksessa, säilyy niin ikään ennallaan 84 eurossa. Vertailun vuoksi esimerkiksi Yleisen työttömyyskassan YTK:n jäsenmaksu on ollut kuluvana vuonna korkeampi.

Korotetusta jäsenmaksusta ilmoittaneilla yhdistyksillä (joita on ollut neljä noin 150 yhdistyksestä) jäsenmaksuprosentti on ennakonpidätyksen alaisesta palkasta 1,40 %, johon sisältyy niin ikään työttömyyskassan osuus. Korotettua jäsenmaksua maksaneet yhdistykset saavat jäsenmaksupalautuksena lisäksi 1,32 %:n ja 1,40 %:n välisen erotuksen kokonaisuudessaan.

Päätettiin, että opiskelijajäsenmaksua yhdistysten opiskelijajäseniltä ei peritä.

Euromääräisen jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin viisi (5) euroa kuukaudelta. Sitä ei peritä vapaajäseniltä eikä varusmies- tai siviilipalveluksessa olevilta. Euromääräisestä viiden euron jäsenmaksusta yhdistyksille palautetaan yksi euro kuukaudelta.

Kannatusjäsenmaksun suuruus on sama kuin aiemmin eli vähintään 36 euroa vuodessa. Suurin osa kannatusjäsenistä on eläkeläisjäseniä.

Lisäksi päätettiin, että opiskelijajäsenmaksua yhdistysten opiskelijajäseniltä ei peritä. Maksu on ollut aiemmin kolme (3) euroa kuukaudelta eli 36 euroa vuodessa.

Jytyn liittohallituksessa pitkään aiemmin vaikuttanut Ismo Hoskari palkittiin liiton korkeimmalla suuransiomerkillä. Merkin luovuttivat liiton puheenjohtaja Jonna Voima ja liittovaltuuston puheenjohtaja Seija Hovi-Kuikko. Merkkiä voi rintapielessään kantaa samanaikaisesti vain 10 merkillä palkittua, joista Hoskari on nyt kymmenes.

Vaikea neuvottelukierros tulossa?

Valtuusto hyväksyi sääntömääräisenä asiana liiton toimintasuunnitelman vuodelle 2022 ja seuraavalle sopimuskierrokselle sopimustavoitteet. Sopimustavoitteista lisää sivuilla 16–17.

Korona-ajoista on opittu paljon muun muassa uusien työskentelytapojen myötä, toimintasuunnitelmassa todetaan. Viime sopimusneuvottelut vuoden 2020 alussa käytiin niin ikään juuri silloin kun koronapandemia iski. Tämän hetken näkymät näyttävät samansuuntaisilta.

Sopimusneuvottelut alkavat alkuvuodesta 2022. Niistä odotetaan heti alkumetreiltä saakka kiihkeitä. Sopimukset päättyvät Jytyn edustamilla sopimusaloilla pääosin helmikuun lopussa.

Oman mausteensa neuvotteluihin antavat oletettavasti lisäksi uusi sosiaali- ja terveysalaa koskeva sote-sopimus ja hyvinvointialueilla järjestettävät aluevaalit tammikuussa.

Jyty varautuu siihen, että sopimusneuvottelut jatkuvat vielä useita kuukausia sopimuksettomassa tilassa. Järjestöllisiin työtaistelu- ja painostustoimiin niin kunta- kuin yksityissektorilla on myös valmistauduttava. Järjestöllisiä tukitoimia koskien liiton työtaisteluohjeet päivitetään, ja tiivistä yhteistyötä samansuuntaisia neuvottelutavoitteita ajavien palkansaajajärjestöjen kanssa lisätään.

Sopimukset päättyvät Jytyn edustamilla sopimusaloilla pääosin helmikuun lopussa.

Toimintasuunnitelman mukaan järjestö- ja aluetoiminnan tavoitteena on tukea, ohjata ja kehittää yhdistysten ja aktiivien toimintaa.

Vuoden 2022 aikana vahvistetaan jäsenhankintaa esimerkiksi kokoamalla yhteen niin sanotun suosittelukampanjan kautta esille nousseita parhaita jäsenhankinnan kokemuksia. Työpaikkavierailuja jatketaan mahdolliset koronan aiheuttamat rajaukset huomioiden. Tarjottavaksi tulee myös mahdollisuuksia toteuttaa virtuaalisia työpaikkavierailuja.

Liiton koulutuksen perustehtävä on varmistaa Jytyn henkilöstöedustajien ja yhdistystoimijoiden osaaminen. Koulutusta tuotetaan toimintasuunnitelman mukaan alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä verkko-opetuksena. Jytyn koulutukset edistävät liiton sopimusalojen edunvalvontaa ja järjestötoimintaa tukevia tietoja, taitoja ja asenteita. Koulutustoiminnassa kehitetään myös digitaalisia palveluita erilaisilla etä- ja hybriditoteutuksilla.

Jäsenistön työhyvinvointia ja työssäjaksamista edistetään alueellisilla työhyvinvointipäivillä.

Toimintasuunnitelman mukaan Jytyn tietohallinto tukee ja kehittää liiton ICT-järjestelmiä ja -palveluita ja vastaa niiden toimivuudesta, huomioi liiton tietoturvan toiminnan kannalta kriittisimmät riskit ja suunnittelee niiden hallintatoimenpiteet. Riskien tilaa ja mahdollisten uusien uhkakuvien kehittymistä seurataan säännöllisesti.

Liiton taloushallinnon keskeinen tavoite on muun muassa jäsenmaksuperinnän työnkulkujen tehostaminen. Tavoitteena on siirtyminen jatkuvasta rästityksestä vaiheittain automaattirästitykseen yhteistyössä ohjelmatoimittajan kanssa.

Taloushallinnon vastuulla olevaa sijoitustoimintaa hoidetaan valittujen salkunhoitajien kanssa suunnitelmallisesti, ja riskejä alennetaan monella tapaa hajauttaen.

Jytyn viestinnässä käynnistettiin 2021 uuden viestintästrategian toteutus, ja vuoden 2022 aikana uusi viestintästrategia ottaa tulevaisuuteen suuntautuvia askelia. Jytyn julkiset verkkosivut uudistetaan ennen kesälomia. Liiton edunvalvontaa ja järjestötoimintaa viestintä tukee vaikuttamalla Jytyn sopimusaloja koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun tiedotteiden ja edunvalvonnan valmistelemien lausuntojen pohjalta. Jäsenhankinnan tukena ja liiton tunnettuuden lisäämisessä Jytyn sosiaalisen median kanavista Facebook, Instagram ja YouTube ovat keskeisessä osassa some- ja mainontakampanjoinnissa.

Painettu Jyty-lehti ilmestyy toimintavuoden aikana kuusi kertaa. Lehden sähköistä verkkoportaalia www.jyty-lehti.fi hyödynnetään kaikessa uutisoinnissa printtilehden ohella aiempaa enemmän.

Puheenjohtaja Jonna Voima: Sopimustoiminnan murros haastaa

Valtuustossa puhunut liiton puheenjohtaja Jonna Voima sanoi Jytyn olevan alkavalla työehtosopimuskierroksella neuvottelupöydässä ennemmin rakentava kuin hajottava eikä sanonut näkevänsä hyötyjä siinä, että työntekijäjärjestöt kiistelevät keskenään.

– Meiltä ei ole pois se, että jollekin ammattiryhmälle suunnataan palkankorotuksia, mutta me emme hyväksy sitä, että muut ammattiryhmät unohdetaan. Kaikki ovat palkankorotuksensa ansainneet.

Voima korosti, että esimerkiksi kunta-alalla toiminta perustuu palveluketjuihin, joissa ovat mukana monen ammattiryhmän edustajat. Laadukkaita palveluita tuotetaan moniammatillisesti.

– Kokonaisuus kärsii, jos ketjun mikä tahansa osa katkeaa. Tukipalvelujen tärkeys unohdetaan usein julkisessakin keskustelussa, Voima huomautti.

Hänen mukaansa mahdollisuus keskittyä oman koulutuksen ja osaamisen mukaisiin työtehtäviin parantaa myös työn houkuttelevuutta ja työssä viihtymistä.

– Esimerkiksi sote-alalla työvoimapulaa voitaisiin helpottaa ja henkilöstön riittävyys varmistaa jakamalla tehtäviä eri ammattiryhmien kesken.

Kokonaisuus kärsii, jos ketjun mikä tahansa osa katkeaa. Tukipalvelujen tärkeys unohdetaan usein julkisessakin keskustelussa.

Puheenjohtaja Voima huomautti, että palkankorotusneuvotteluihin oman kierteensä tuo sopimustoiminnan murros, kun yksityisen sektorin vientivetoiset liitot hajauttavat sopimista paikalliselle tasolle.

– Perinteistä palkankorotusten päänavaajaa on vaikea löytää. Lähtökohta on, että nyt olemme aidolla liittokierroksella, jossa sopimusalat määrittelevät itse palkankorotustasonsa.

Voiman mukaan asenneilmapiiri on työmarkkinoilla koventumassa ja jos korona ei sotke pakkaa, tullaan hänen mukaansa keväällä kunta-alallakin näkemään työtaisteluita. Erittäin mahdollista on sekin, että Jyty on niissä mukana, ja siihen on hyvä paikallistasollakin jo varautua.

Pelin koventuminen näkyy hänen mukaansa myös siinä, että kuntaomisteiset yhtiöt hakevat toiminnallaan voittoja, joita yritetään rahoittaa työntekijöiden selkänahasta. Voiman mukaan on syytä kysyä, onko tässä mitään järkeä? Kuuluuko kuntaomisteisen yhtiön tuottaa palveluita kuntalaisille vai kilpailla yksityisten yhtiöiden kanssa maksimaaliset eurot tähtäimessään?

Viimeksi Turussa Arkea Oy suunnitteli työnantajaliiton vaihtoa ja työntekijöiden siirtoa halvempiin työehtosopimuksiin.

Voima siteerasikin puheensa lopuksi vanhaa sananlaskua: ”Ei ahneen aitta ole koskaan kyllin täynnä”.

– Jyty ei hyväksy sopimusshoppailua. Me puolustamme jäseniämme, ja kerromme, että ahneudellakin on rajansa.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.