På svenska
18.06.2020

Jyty-valet 2020 – inverka på ditt förbunds verksamhet!

Nu har du möjlighet att delta i och inverka på beslutsfattandet i ditt eget fackförbund Jyty. I Jyty arrangeras val av förbundsfullmäktige på hösten 25.9-8.10.2020. Röstningen i Jyty-valet sker enkelt genom ett elektroniskt valsystem. Alla medlemmar har en röst och röstningen sker i det egna valdistriktets val. De som fått mest röster blir valda.

Man kan ställa upp som kandidat i Jyty-valet från 29.5 kl. 12 till 11.9 kl. 12. Alla Jyty-medlemmar har möjlighet att ställa upp som kandidat. Förhoppningsvis deltar så många som möjligt i Jyty-valet – som kandidat och genom att rösta.

 

Förbundsfullmäktiges platsantal

Till Jytys förbundsfullmäktige väljs 37 medlemmar från fyra olika valdistrikt. Platsfördelningen i valdistrikten är följande:

 

Norra Finlands region: 7 platser

Östra Finlands region: 10 platser

Södra Finlands region: 10 platser

Västra Finlands region: 10 platser

 

Att ställa upp som kandidat

Som kandidat i Jyty-valet kan uppställas en Jyty-arbetskraftsmedlem, vars medlemsplikt är vederbörligen utförd (medlemsavgiften betald). Kandidaten uppställs av antingen den egna föreningen (styrelsemöte eller medlemsmöte) eller av en grupp elektorer bestående av tio Jyty-arbetskraftsmedlemmar.

Om du alltså vill ställa upp som kandidat i Jyty-valet kan du be din förening föreslå dig eller be tio av dina arbetskamrater göra ett förslag. Medlemsföreningen hör till det valdistrikt, i vars region den har sin hemort. För de riksomfattande föreningarnas del i fullmäktigeval baserar sig en personmedlems placering i valdistriktet på hemadressen som noterats i medlemsregistret.

Tiden att ställa upp som kandidat inleds 29.5.2020 kl. 12.00 och slutar 11.9.2020 kl. 12.00. Det är enkelt att ställa upp som kandidat genom att fylla i den bifogade kandidatblanketten. En korrekt ifylld kandidatblankett skickas till Jytys centralbyrå i första hand som skannad per e-post eller alternativt i original i posten.

 

E-postadress:

vaalit@jytyliitto.fi

Postadress:

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf

Vaalit / Iris Länsilahti

Stationskarlsgatan 4

00520 Helsingfors

 

Kandidaten kan påbörja en eventuell kampanj omedelbart då hen fått information om godkänd kandidatur. Kandidatens duglighet granskas inom två arbetsdagar från det att blanketten anländer till Jytys centralbyrå. Kandidaten och de som ställer upp kandidaten meddelas personligen. Jytys förbundsstyrelse bekräftar den slutliga kandidatlistan vid sitt möte 14.9.2020.

 

Röstning

Röstning i Jyty-valet sker enkelt genom ett elektroniskt valsystem. Valsystemet är internetwebbläsarbaserat och lätt att använda. Röstningen lyckas bekvämt på dator, tablett eller mobiltelefon. Det enda kravet är en internetförbindelse. Röstningstiden inleds 25.9.2020 kl. 08.00 och upphör 8.10.2020 kl. 20.00. Röstningstiden är två veckor.

Valsystemet är uppbyggt så att valhemligheten bevaras. Ingen kan alltså ta reda på vem som röstat på vem. Identifieringen i valsystemet görs med medlemsnumret och födelsetiden (ddmmåå). Medlemskapet bör vara i kraft, för att man ska kunna logga in i systemet och genomföra röstningen.

Varje medlem har till sitt förfogande en röst och kan rösta bara i det egna valdistriktet i valet. Jyty-valet hålls som ett majoritetsval, dvs de som erhållit flest röster i valdistriktet blir invalda som förbundsfullmäktige (så många som det finns platser i valdistriktet). I alla valdistrikt väljs också suppleanter. Som suppleanter väljs från samma valdistrikt de kandidater som erhållit flest röster efter de som invalts i den ordning de har flest röster. Som suppleanter väljs halva det antal egentliga fullmäktige man väljer i valdistriktet.

Rösträtt och valduglighet i Jyty-valet avgörs enligt medlemsantalssituationen 1.6.2020.De som är Jyty-arbetskraftsmedlemmar och fullgjort sin medlemsplikt dagen i fråga får rösträtt i valet.

 

Valresultatet

Då den elektroniska röstningen slutat bekräftas valresultatet av förbundsstyrelsen vid sitt möte 9.10.2020. Över valet uppgörs ett förbundsstyrelseprotokoll, ur vilket framgår metoden, rösträkningen och resultatet samt gjorda val. Valresultatet delges efter mötet.

 

Kommunikation

Som kommunikationskanaler används alla kanaler i Jytys bruk, såsom webbsidor, nyhetsbrev, Jyty-tidningen och sociala media. Följ alltså med Jytys kommunikation och du hittar säkert information om valet. Jyty-tidningens officiella valnummer ges ut 24.9.

Jytys webbsidor har fått en egen Jyty-valet-webbsida, där man samlar all nödvändig information om valet på ett och samma ställe. På samma ställe läggs också upp ett kandidatgalleri, där varje kandidat får presentera sig och röstarna kan jämföra kandidaterna när de gör sitt röstningsbeslut. Varje person som ställer upp som kandidat får instruktioner om hur man skickar in ett foto och uppgifterna som behövs för kandidatgalleriet. Kandidatgalleriet öppnas i början av hösten.

 

Tilläggsinformation

Ari Sauros, organisationsdirektör

0400 343 424, ari.sauros@jytyliitto.fi

 

Iris Länsilahti, planerare

050 516 8078, iris.lansilahti@jytyliitto.fi

Jyty-valets tidtabell

29.5. Tiden att ställa upp som kandidat i Jyty-valet börjat (from kl. 12)

1.6. De Jyty-medlemmar som anslutit sig senast detta datum är valbara och röstberättigade.

11.9. Tiden att ställa upp som kandidat i Jyty-valet går ut (till kl. 12)

24.9. Jyty-tidningens valnummer utkommer

25.9. Den elektroniska röstningen i Jyty-valet inleds.

8.10. Den elektroniska röstningen i Jyty-valet upphör.

9.10. Bekräftelse och offentliggörande av Jyty-valets resultat


Jyty-valets webbsidor: www.jytyliitto.fi/jytyvaalit

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.