Ajankohtaista
14.06.2023

Jytyn liittovaltuuston kokous:

”Parhaat tulokset saamme aikaan yhdessä”

Jytyn liittovaltuusto kokoontui toukokuun lopulla kevätkokoukseensa, jossa hyväksyttiin vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös. Kokouksessa annettiin myös evästyksiä tulevan strategian suunnitteluun.

Teksti: Jaana Parkkola Kuvat: Tuomas Muhonen
Ammattiliitto Jytyn liittovaltuusto kokoontui kevätkokoukseen Radisson Blu Royal Hotel Helsinkiin 30.–31.5.

Kokouksen aluksi käytiin läpi vuoden 2022 tapahtumia. Kevään 2022 tiivis neuvottelurupeama lakkoineen painottui vahvasti liiton toimintakertomuksessa. Liittovaltuuston puheenjohtaja Seija Hovi-Kuikko kiitti avauspuheenvuorossa Jytyn työntekijöitä ja jäseniä sitoutumisesta vuoden aikana vaadittuihin ponnistuksiin.

Lisäksi Hovi-Kuikko katsoi tulevaan ja nosti esiin huolen nuorten järjestäytymisestä.

– Jos työntäyteistä on ollut nytkin, sitä se on varmasti tulevaisuudessa. Olemme lähivuosina suurten päätösten edessä, jotta olemme myös nuorille houkutteleva, luotettava ja osaava ammattiliitto, Hovi-Kuikko totesi.

Ei neliraajajarrutusta vaan harkittua etenemistä. Ei riitelyä, vaan yhteistyötä ja aitoa edunvalvontaa.

Samasta teemasta jatkoi puheessaan Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima, joka muistutti, että vastuu ay-liikkeen tulevaisuudesta on liitoilla itsellään. Hän kantoi huolta siitä, että liittojen välinen jäsen- ja valtataistelu vaikuttaa liittojen houkuttelevuuteen ja edunvalvonnan tehokkuuteen.

– Parhaat tulokset saamme aikaan yhdessä, Voima kiteytti.

Voiman mielestä jo ihan perusasioillakin voidaan edistää ay-liikkeen tulevaisuutta ja muuttaa mielikuvaa ei-liikkeestä mahdollistajaksi.

– Ei neliraajajarrutusta vaan harkittua etenemistä. Ei riitelyä, vaan yhteistyötä ja aitoa edunvalvontaa, Voima kuvasi.

 

Historiallinen palkkaratkaisu

Voima nosti puheessaan esiin kuluneena keväänä verrokkialakirjauksella viimeistellyn julkisen sektorin palkkaratkaisun.

– Ratkaisu on hyvä, jopa historiallinen. Sillä irtauduttiin vientimallista ja huomioitiin kunnissa ja hyvinvointialueilla oleva todellinen palkkakehityksen tarve, Voima kertasi.

 

Kolmikantaa ei saa unohtaa

Puheenjohtajalla oli viesti myös Säätytalolle, jossa hallitusneuvottelut olivat käynnissä samaan aikaan Jytyn liittovaltuuston kevätkokouksen kanssa.

– On paljon asioita, joista haluamme pitää kiinni mutta uudistamisellekin on tarvetta. Uudistaminen ei kuitenkaan saa tapahtua ilman ammattiliittojen näkemysten huomioon ottamista. Kolmikantainen työmarkkina-asioiden valmistelu ja ammattiyhdistysliikkeen näkemyksen kunnioittaminen lainsäädäntötyössä on ehdoton vaatimuksemme uudelle hallitukselle, Voima painotti.

– Joskus on myös ilmennyt käytänteitä, joissa keskusteluissa mukana ovat vain vientialan liitot ja työnantajat. Julkisen sektorin edustus unohtuu. Näin ei voi nyt käydä, Voima lisäsi.

Kolmikantainen työmarkkina-asioiden valmistelu ja ammattiyhdistysliikkeen näkemyksen kunnioittaminen lainsäädäntötyössä on ehdoton vaatimuksemme uudelle hallitukselle.

 

Uuden strategian valmistelu alkaa

Kehitysjohtaja Mika Periaho esitteli liittovaltuustolle strategiakatsauksen yhdessä muiden johtajien kanssa. Strategia otetaan huomioon liiton toimintasuunnitelmassa ja talousarvion vuosisuunnittelussa, ja sen toteutumista seurataan vuosikertomuksessa.

– Rullaavan ja dynaamisen strategiamme ajatuksena on, että sitä seurataan ja päivitetään tarvittaessa esimerkiksi toimintaympäristön muuttuessa, Periaho kommentoi.

Kevätkokouksessa annettiin evästyksiä tulevan strategian valmistelulle, joka aloitetaan syksyllä. Valmisteluun osallistetaan niin jäseniä, hallinnon edustajia kuin henkilöstöäkin.

– Jokaisen näkemys on arvokas. Erityistä huomiota haluan kiinnittää siihen, että kuuntelemme myös nuorten jäsentemme ääntä. Tulevaisuustyöryhmä on tehnyt hienoa työtä toimintaa kehittäessään, ja olemme tällä valtuustokaudella saaneet myös heidän edustajansa liittohallitukseen, Voima kiitti.

Jytyn liittovaltuustolta viesti Säätytalolle:

Julkisten palvelujen rahoitus on turvattava ja työhyvinvointiin panostettava

Hallitusneuvotteluissa on esitetty julkiselle sektorille rajuja säästötoimia. Ammattiliitto Jytyn liittovaltuusto tyrmää tällaiset leikkaukset. Rahoitus ei riitä tälläkään hetkellä turvaamaan kansalaisille tärkeitä julkisia palveluja.

Liittovaltuusto pitää valitettavana, että julkisen sektorin laaja-alaista merkitystä ei ymmärretä, vaan se nähdään julkisessa keskustelussa herkästi vain kulueränä.

– Julkinen sektori luo edellytykset yhteiskunnan toiminnalle ja tuottaa kaikkia kansalaisia tasapuolisesti hyödyntäviä palveluja. Julkisia palveluja ei voi laskea vain euroissa, Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima sanoo.

Hyvät julkiset palvelut tarvitsevat toimiakseen osaavia ja motivoituneita työntekijöitä. Leikkausten sijaan huomiota on kiinnitettävä henkilöstöresursseihin, johtamiseen, koulutukseen, henkilöstön työhyvinvointiin, työssäjaksamiseen ja oikeudenmukaiseen palkkaukseen.

– Sen sijaan, että mietitään leikkauksia, pitäisi huolehtia siitä, että palvelut saadaan toimimaan, Jytyn liittovaltuuston puheenjohtaja Seija Hovi-Kuikko korostaa.

Lue liittovaltuuston kannanotto kokonaisuudessaan:
Julkisten palvelujen rahoitus on turvattava ja työhyvinvointiin panostettava

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.