Ajankohtaista
15.02.2023

Kevan julkisen alan tutkimus:

Henkiset voimavarat heikkenevät monella alalla

Kokemus henkisestä työkyvystä julkisella alalla on laskenut. Haasteita henkisen työkyvyn kanssa on erityisesti varhaiskasvatuksessa sekä nuorten työntekijöiden kohdalla.

Teksti: Sanna Pyysalo Kuvat: Pixabay

Henkinen työkyky

11 % vastaajista julkisella alalla kokee henkisen työkykynsä heikoksi. Kokemus henkisestä työkyvystä on laskenut tasaisesti vuodesta 2016 alkaen.

 

Varhaiskasvatus

72 % varhaiskasvatuksen työntekijöistä kokee työnsä henkisesti raskaaksi ja 20 % henkisen työkykynsä heikoksi. Lisäksi mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ovat vähentyneet.

 

Voimavaratekijät

90 % julkisen alan työntekijöistä kokee työnsä tärkeäksi ja merkitykselliseksi sekä osaamisensa riittäväksi. Esimerkiksi kirkon alalla keski- määräistä useampi kokee työssään innostusta ja työn iloa.

 

Sosiaaliala

39 % sosiaalialan vastaajista arvioi työhyvin- voinnin työyhteisössä parantuneen. 80 % eli aiempaa useampi kokee innostusta ja työn iloa. Luottamus ja ilmapiiri näyttävät kohentuneen koronapandemian alkuajoista.

 

Kunnat ja hyvinvointialueet

74 % eli aiempaa harvempi koko kunta-alalla kokee henkisen työkykynä hyväksi. Hyvinvointialueilla lukema on 75 %. Myös aiempaa harvempi kunta- alalla koki voimavaransa hyväksi kohdata muutoksia ja haasteita.

 

Nuoret työntekijät

16 % nuorista, alle 30-vuotiaista työntekijöistä kokee henkisen työkykynsä heikoksi, kunta-alalla jopa 19 %. Näyttää siltä, että nuorten työntekijöiden työhyvinvointi ei ole palautunut koronapandemiaa edeltävälle tasolle.

Lähde: Kevan julkaisema Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2022 -tutkimus. Se perustuu iän ja sukupuolen mukaan edustavaan otokseen kunta-alan, hyvinvointialueiden, valtion virastojen ja kirkon alan eri ammattialojen työntekijöistä. Tutkimukseen haastateltiin puhelimitse 3 657 palkansaajaa vuoden 2022 elo- ja marraskuun välisenä aikana.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.