På svenska
18.06.2020

Som beslutsfattare och påverkare i fackförbundet

Text: Hanna Nikupaavo Bilder: Jyty

Mandatperioden för fullmäktige och styrelsen är fyra år och perioden börjar med nuvarande sammansättning vara på slutrakan. År 2016 valdes fullmäktige för första gången genom elektronisk omröstning regionvis. På hösten 2020 genomförs valet enligt samma princip. Röstningsområdena är fyra till antalet och totalt väljs 37 ledamöter i relation till antalet medlemmar i regionerna, från Norra Finlands region 7 och från Västra Finland, Östra Finland och Södra Finland 10 från varje.

Den period som nu håller på att ta slut har gått snabbt när man ser bakåt. Det har varit intressant men inte alltid lätt att vara med och bereda förbundets strategi och funktionernas utveckling så att medlemmarna och personalrepresentanterna på arbetsplatserna och föreningarna ska få den bästa hjälpen och servicen. I förbunden måste man följa med sin tid, finna de saker som gör vårt förbund attraktivt så att vi har dragningskraft men också kraft att hålla kvar. I egenskap av vice ordförande har jag fått delta också i styrelsens möten och arbete.

Fullmäktigeperioden har inrymt två avtalsförhandlingar. År 2018 rodde man avtalen relativt väl i land, men denna vår har inte varit lätt. En extra krydda och utmaning för allting har denna exceptionella tid fört med sig i hela landet och i hela världen. Fullmäktige samlas normalt till stadgeenliga möten på våren och hösten men extra möten hålls efter behov, till exempel vid tiden för avtalsförhandlingar.

Förbundet är lika med medlemmarna och beslutsfattarna.

Ibland kan man få en känsla av att de egna tankarna och åsikterna inte har någon inverkan. När man bestämmer någonting i en stor grupp måste man kompromissa och hitta den bästa möjliga gemensamma linje enligt vilken man går vidare. Man får alltid och ska också vara av olika åsikt, ifrågasätta saker, komma fram med alternativ och gå vidare genom diskussioner. Ärendena bereds av tjänstemännen och i styrelsen och förs sedan för beslut till fullmäktige till de delar som styrelsens beslutsrätt inte omfattar. Förbundet är lika med medlemmarna och beslutsfattarna.

Med dessa tankar sporrar jag just dig att anta utmaningen och utan att tveka meddela din vilja att gå med i tävlingen. Det är inte nödvändigtvis någon som kommer på att fråga just dig så det lönar sig att själv vara aktiv. Tidtabellerna för valet finns på annat ställe i tidningen. För de nya beslutsfattarna kommer utbildning och inskolning i verksamheten att ordnas när perioden börjar. Låt oss också höja röstningsprocenten möjligast högt och aktivt gå med och påverka.

Framför allt behöver vi aktörer på fältet; i föreningarna och på arbetsplatserna. På hösten har vi förtroendemannavalen framför oss igen. Denna vår var visat att arbetsfältet är stort och att de personer som verkar som personalrepresentanter är oerhört viktiga både för skötseln av ärenden lokalt och för att hålla kontakten med förbundet. Utbildning, inskolning och kamratstöd finns att få så ensam behöver man inte sköta de här uppgifterna.

Efter vårens och sommarens paus får vi förhoppningsvis igen på hösten delta i kurser och sammanträden och träffa varandra ansikte mot ansikte. Denna tid har utmanat oss på alla områden men åtminstone för Jytys del har de elektroniska systemen fungerat bra och via dem har möten, kontakter och till och med fullmäktigemöten arrangerats. Dessa kommer säkert att utnyttjas i högre grad också i framtiden men visst behövs kamratstöd och visst vill man träffas fortfarande.

Med dessa tankar riktar jag ett tack till jytymedlemmarna för denna period i dessa uppgifter.

Låt oss se vad framtiden för med sig.

Glad sommar!

Hanna Nikupaavo
Jytys förbundsfullmäktiges vice ordförande

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.