På svenska
14.12.2022

Ofta frågat:

Är arbetsgivaren skyldig att göra upp ett skriftligt arbetsavtal?

Jag började på en ny arbetsplats för två månader sedan. Vi kom muntligt överens om att mitt avtal gäller tills vidare och att min arbetstid är ungefär 40 timmar per vecka. Enligt arbetsgivaren är ett muntligt avtal giltigt men lovade att senare skicka ett skriftligt avtal till mig. Jag har ännu inte fått avtalet. Jag vill ha ett skriftligt avtal. Är arbetsgivaren skyldig att skicka ett skriftligt arbetsavtal till mig?

Text: Viivi Vidgren Bilder: Jyty

Enligt arbetsavtalslagen kan ett arbetsavtal ingås muntligen, skriftligen eller i elektronisk form. Ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt men det är naturligtvis att rekommendera att arbetsavtalet görs i skriftlig form. En lagstadgad skyldighet till detta finns dock inte.

Däremot ska arbetsgivaren ge arbetstagaren skriftlig information om de centrala villkoren i arbetet, om inte villkoren framgår av ett skriftligt arbetsavtal. Informationen ska ges antingen sju dagar eller en månad efter det att arbetet har inletts beroende på vilka uppgifter som ges.

Vissa uppgifter som är av grundläggande karaktär för arbetet, såsom prövotidsvillkor, den plats där arbetet utförs, arbetstagarens huvudsakliga arbetsuppgifter, lönen och den tillämpade arbetstiden ska ges inom sju dagar från det arbetet inleddes. Information om det kollektivavtal som tillämpas på arbetet ska ges inom en månad från det arbetet inleddes.

I lagen finns bestämmelser om vissa undantag som gäller skyldigheten att ge ovan nämnd information men i ditt fall borde informationen ha getts och den utsatta tiden för att ge informationen har redan gått ut.

Att ge denna information utgör en av arbetsgivarens centrala skyldigheter. Om arbetsgivaren underlåter att ge informationen antingen med avsikt eller på grund av slarv kan arbetsgivaren till och med dömas till bötesstraff för arbetsavtalsförseelse.


Viivi Vidgren
Arbetsmarknadsjurist

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.