På svenska
18.06.2020

Annorlunda kommunförhandlingar och inte endast på grund av coronan!

Text: Marja Lounasmaa Bilder: Jyty

Förhandlingarna gällande AKTA inleddes officiellt i januari, i praktiken redan i början av september. På grund av coronaepidemin började man föra förhandlingarna på distans från mitten av mars. Förhandlingarna gick inte framåt i mars heller och därför beslutade parterna att be om frivillig förlikning av riksförlikningsman Vuokko Piekkala, som efter en månad av förhandlingar kom med sitt förslag till lösning. JHL:s och Jyty:s beslutsfattare var beredda att godkänna förslaget, likaså FOSU och KT. Den av Tehy, SuPer och SPAL bildade Förhandlingsorganisationen för social- och hälsovårdsbranschen Sote rf (tidigare Koho) meddelade att de inte godkänner förslaget. Sålunda förföll Piekkalas förslag till förhandlingslösning.

I mitten av maj fortsatte förhandlingarna, nu mellan KT och huvudavtalsorganisationerna, utifrån förlikningsmannens lösningsförslag och till sist, den 27 maj fick man ett förhandlingsresultat gällande alla avtal i kommunbranschen. I organisationernas förvaltningar godkändes resultaten följande dag dvs. 28.5.2020. Lösningen gällande kommunsektorn grundar sig till stor del på det förslag till lösning som förlikningsmannen hade lämnat en månad tidigare.

Avtalsperioden är 1.4.2020–28.2.2022 dvs. 23 månader, och löneförhöjningarna följer den så kallade allmänna linjen.

De allmänna förhöjningarna är två till antalet. Den första 1.8.2020 på 26 €, dock minst 1,22 % (gränsen går vid cirka 2 100 €), den andra förhöjningen är 1.4.2021 och den uppgår till 1 %.

Den lokala justeringspotten 1.4.2021 är 0,8 %, och fördelningen av den ska ske så jämlikt som möjligt mellan lönebilagorna. Om man inte kommer överens beslutar arbetsgivaren hur fördelningen ska ske.

Konkurrenskraftsavtalets förlängning av arbetstiden, de s.k. kiky-timmarna, slopas 30.8.2020 vilket bland annat innebär att därefter är veckoarbetstiden bland annat i kontorsarbete 36 t 15 min och den allmänna arbetstiden 38 t 15 min.

I periodarbete kan man använda en utjämningsperiod på fyra veckor när det ur verksamhetens synvinkel är nödvändigt. Detta kan gälla till exempel dem som har deltidsarbete och dem som har nattarbete. Specificeringar har lagts till om utnyttjandet av 4 veckors perioder. *

Den maximala uppföljningsperioden för arbetstiden är nu 12 månader och flexsaldot steg från 40 timmar till 50 timmar. *

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan sinsemellan skriftligt eller elektroniskt avtala om att byta ut semesterpenningen till ledig tid, och utbytesledigheten ges vid en tidpunkt som arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om. Den ska hållas innan semesterperioden för året efter semesterkvalifikationsåret börjar. På arbetsplatserna ska man ändå komma överens om förfaringssätten, såsom hur arbetet ska skötas under den lediga tiden. *

De med * utmärkta ändringarna träder i kraft 31.8.2020 (samtidigt som kiky-timmarna slopas).

Det kommunala huvudavtalet fortgår som tidigare dock med den förändringen att social- och hälsovårdspersonalen inom AKTA blir ett separat avtalsområde. Den omfattar personalen i AKTAs bilagor 3 och 4 inklusive grupper och chefer som saknar lönepunkt. Den omfattar också sjukhusens avdelningssekreterare/hälsovårdssekreterare och sjukhus- och anstaltsvårdare. Detta avtal är i kraft 1.9.2021–28.2.2022, och i dess villkor för anställningsförhållanden tillämpas villkoren i AKTA fram till 31.12.2022, om parterna inte överenskommit om någonting annat. Social- och hälsovårdsavtalet lyder under kommunens (och landskapets) huvudförhandlingsgrupp, liksom de övriga kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen (UKTA, LÄKTA, TS ja TIM-AKA). Förhandlingsparter i social- och hälsovårdsavtalet är förutom Tehy och SuPer också bland annat förhandlarna hos Jyty och JHL (JAU) samt FOSU och KT.

Lärarna och cheferna inom småbarnspedagogiken övergår till UKTA 1.9.2021.

Avtalet för teknisk personal (TS) och avtalet för timanställda (TIM-AKA) sammanslås till ett nytt avtal som gäller den tekniska branschen 1.3.2022.

Närmare uppgifter finns på Jytys webbplats.

Och till sist kan jag konstatera att nog var det förhandlingar, där kommunikationen via sociala medier trängde in överallt och färgade av sig och förvrängde förhandlingarna och ibland ledde till ovärdigheter!

Marja Lounasmaa
Intressebevakningsdirektör

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.