Työsuhde
29.08.2019

Työsuhteen irtisanomisesta työntekijälle 19 000 euron korvaus

Teksti: Heikki Wilén

Työvoitto

Jytyn jäsen otti yhteyttä Jytyyn selvittääkseen, oliko irtisanominen tapahtunut lain mukaisesti. Työntekijän työsuhde oli kestänyt yli 25 vuotta. Työnantaja irtisanoi työntekijän työsuhteen vedoten siihen, että työntekijän työnteko ja motivaatio ovat heikentyneet sen verran, että työsuhdetta ei voida jatkaa. Työntekijä oli aiemmin saanut varoituksen, joka ei liittynyt työntekijän motivaatioon tai työntekoon.

Pääsääntöisesti irtisanominen henkilöperusteella edellyttää, että työntekijä on aiemmin saanut varoituksen samasta tai samankaltaisesta rikkeestä ja sama rike toistuu. Merkityksellistä siis on, ovatko varoitus ja irtisanominen tapahtuneet samankaltaisesta rikkeestä. Varoitus laskee irtisanomiskynnystä merkittävästi.

Kyseisessä tapauksessa työntekijällä oli varoitus alla, mutta varoitus oli eri asiasta. Työnantaja perusteli irtisanomista työnteon ja motivaation heikentymisellä, muttei pystynyt kertomaan yksittäisiä tapahtumia, joihin irtisanominen olisi perustunut. Lain mukaan työnantajan pitää pystyä näyttämään irtisanomisperusteen olemassaolo. Koska työnantaja ei pystynyt näyttämään irtisanomisperusteen olemassaoloa, asia sovittiin. Taustalla saattoi myös olla tekijöitä, jotka liittyivät työnantajan ja työntekijän välisiin henkilökemioihin. Asia sovittiin oikeudenkäynnin välttämiseksi. Työnantaja maksoi jäsenelle 8 kuukauden palkkaa vastaavan summan, joka oli noin 19 000 euroa.

Heikki Wilén

Työmarkkinalakimies

Usein kysyttyä

Olen irtisanomassa itseäni niin, että työsuhteeni päättyy lomalla. En enää siis palaa vuosilomani jälkeen samalle työnantajalle töihin. Kuuluuko minulle lain mukaan loma- tai lomaltapaluuraha?

Laissa ei ole säännöstä lomarahasta eikä lomaltapaluurahasta. Monissa työehtosopimuksissa on määräykset lomarahasta tai lomaltapaluurahasta. Molemmat näistä termeistä liittyvät siihen, että ansaitun loman lisäksi työntekijälle maksetaan ns. ylimääräistä palkkaa, jota kutsutaan lomarahaksi tai lomaltapaluurahaksi.

Laista ei siis löydy määräyksiä tästä, vaan asiaa pitää katsoa siitä työehtosopimuksesta, jota sinuun sovelletaan. Tällöin sinulle maksetaan lomarahaa sen mukaan kuin mitä työehtosopimuksessa sanotaan. Eri työehtosopimuksien välillä on eroja siinä, missä tilanteissa lomarahaa maksetaan. Jotta saa lomaltapaluurahan, jossain työehtosopimuksessa edellytetään sitä, että työntekijä palaa vuosiloman jälkeen työhön. Taas joissain työehtosopimuksissa tällaista edellytystä ei ole.

Esimerkiksi KVTES:ssä käytetään termiä lomaraha. KVTES:ssä ei edellytetä sitä, että työntekijä tulee loman päätyttyä työhön, vaan työntekijä saa pääsääntöisesti lomarahan riippumatta siitä, missä vaiheessa vuotta irtisanoutuu ja päättyykö irtisanomisaika lomalla vai ei. Lähtökohtaisesti työntekijälle maksetaan KVTES:n lomaraha myös lomakorvaukseen eli sellaisista lomapäivistä, jotka jäävät pitämättä.

Näin ollen vastaus asiaan selviää siitä työehtosopimuksesta, jota sinuun sovelletaan.

Heikki Wilén

Työmarkkinalakimies

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.