Työsuhde
14.12.2022

Usein kysyttyä:

Onko työnantajalla velvollisuutta toimittaa työsopimus kirjallisena?

"Aloitin uudessa työpaikassa kaksi kuukautta sitten. Sovimme suullisesti, että sopimukseni on voimassa toistaiseksi ja että työaikani on noin 40 tuntia viikossa. Työnantajan mukaan suullinen sopimus on pätevä, mutta lupasi toimittaa minulle myöhemmin kirjallisen työsopimuksen. En ole saanut sopimusta vieläkään. Haluaisin työsopimuksen kirjallisena. Onko työnantajalla velvollisuutta toimittaa minulle kirjallinen työsopimus?"

Teksti: Viivi Vidgren Kuvat: Jyty

Työsopimuslain mukaan työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Suullinen sopimus on yhtä pätevä kuin kirjallinen, mutta on toki suositeltavaa tehdä työsopimus kirjallisesti. Laissa säädettyä velvollisuutta tähän ei kuitenkaan ole.
Työnantajalla on sen sijaan työsopimuslain mukaan velvollisuus antaa työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista, jolleivät ehdot käy ilmi kirjallisesta työsopimuksesta. Selvitys on annettava joko seitsemän päivän tai kuukauden kuluttua työnteon aloittamisesta riippuen siitä, mitkä tiedot annetaan.

Eräät työnteon kannalta perustavanlaatuiset tiedot, kuten koeaikaehto, työntekopaikka, pääasialliset työtehtävät, palkka ja noudatettava työaika, on annettava seitsemän päivän kuluessa työnteon aloittamisesta. Tieto sovellettavasta työehtosopimuksesta pitää antaa kuukauden kuluttua työnteon aloittamisesta.

Laissa on säädetty eräitä poikkeuksia velvollisuuteen antaa em. selvitys, mutta sinun tapauksessasi selvitys olisi pitänyt antaa ja määräaika selvityksen antamiselle on jo kulunut umpeen.
Selvityksen antaminen on yksi työnantajan keskeisistä velvollisuuksista. Jos työnantaja jättää selvityksen antamatta joko tahallaan tai huolimattomuudesta, voidaan työnantaja jopa tuomita sakkorangaistukseen työsopimuslakirikkomuksesta.


Viivi Vidgren
Työmarkkinalakimies

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.