Työsuhde
27.08.2020

Jytyn sopimusaloilla uusia työehtosopimuksia

Jytyn sopimusaloilla saavutettiin työehtosopimuksissa neuvottelutuloksia vielä kesäkuun ja heinäkuun aikana. Aiemmin hyväksyttyjen sopimusten sisällöt on esitelty lyhyesti Jytyn toukokuun ja kesäkuun lehdissä. Sopimusta ei ole syntynyt vielä Kevan työehtosopimuksesta. Lisätietoja kaikista muista hyväksytyksi tulleista sopimuksista Jytyn sopimusneuvottelusivuilla.

 

Yksityinen sosiaalipalveluala

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.4.2020−30.4.2022 (25 kk). Palkankorotukset tulevat yleiskorotuksina seuraavasti: 1.8.2020 korotus 1,3 %, 1.7.2021 korotus 1,5 % ja 1.9.2021 palkkataulukoiden alarajakorotukset, kustannusvaikutus koko sopimuksen piirissä on 0,6 %.

Kiky-tunnit poistuvat ilman kompensaatiota 31.8.2020. Luottamusmieskorvauksia ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.8.2020 alkaen 5 %. Lisäksi toteutetaan viisipäiväiseen vuosilomalaskentaan siirtyminen 1.4.2022.

Palkkataulukoiden alarajakorotukset, tekstiparannukset mm. palkkausjärjestelmään, määräaikaisten työntekijöiden asemaan ja koulutussopimukseen esitellään tarkemmin liitteissä.

 

Yksityinen terveyspalveluala

Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.4.2020–30.4.2022 (25 kk). Palkankorotukset tulevat yleiskorotuksina seuraavasti: 1.8.2020 korotus 1,3 % ja 1.7.2021 korotus 2,0 %. Luottamusmiesten, pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 1.8.2020 alkaen 5 % pyöristettynä lähimpään euroon tai vähintään allekirjoituspöytäkirjan taulukoiden mukaisesti.

Kiky-työajanpidennykset ovat voimassa 30.8.2020 saakka ja ne poistuvat 31.8. ilman kompensaatioita.

1.4.2022 alkaen ansaittavissa vuosilomissa siirrytään viisipäiväiseen vuosilomalaskentaan ellei työnantajakohtaisesti päätetä aikaisemmasta voimaantulosta.

 

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n vuokrattavia työntekijöitä koskevassa työehtosopimuksessa (SEURETES) päästiin sopimusratkaisuun 1.7.2020. Yleisen linjan mukainen sopimus on voimassa 1.4.2020–28.2.2022 (23 kk).

Palkantarkistuksia tehdään sopimuskauden aikana kaksi: 1.8.2020 yleiskorotus 1,22 %, kuitenkin vähintään 16 senttiä ja 1.4.2021 yleiskorotus 1,8 %.

Työajat palautuvat kilpailukykysopimusta edeltävälle tasolle välittömästi. Käytännössä tämä tarkoittaa ylityörajojen alentumista.

Tekstimuutoksia tehtiin kaksi: Epäpätevyysalennusta koskevan pykälän mukaan palkkaa alennettaessa kelpoisuuden puuttumisesta johtuen, työnantajan on annettava työntekijälle selvitys siitä, miten työtehtävät eroavat kelpoisen työtehtäviin verrattuna. Toiseksi koulutusajan lukeminen työajaksi määräytyy AVAINTES 28 § 5 momentin mukaisesti.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.