Ammatit
15.09.2021

Jäsenkysely:

Kiire ja väkivallan uhka haasteena kasvatusalalla

Ajan puute, haastavat tilanteet lasten kanssa sekä väkivalta tai sen uhka ovat jäsenkyselyn mukaan yleisimmät haasteet kasvatuksen ja koulutuksen alan ammattilaisilla. Ilon tunteita tuovat kuitenkin itse lapset ja nuoret, työkaverit sekä monipuolinen toimenkuva.

Lähes 60 % Jytyn kasvatuksen ja koulutuksen alan jäsenkyselyyn vastanneista kokee työssään kiirettä ja ajan puutetta. Työn parhaita puolia puolestaan ovat lapset ja oppilaat, joiden kanssa töitä tehdään.


Lapset ja työkaverit saavat jaksamaan

Näin me kysyimme ja näin Jytyn kasvatuksen ja koulutuksen alan jäsenet vastasivat (kolmen kärki):

Mitkä ovat työsi hyvät puolet ja mikä saa sinut jaksamaan työssäsi? Mikä lisää työn mielekkyyttä?

1. Lapset ja opiskelijat (lasten ilo ja oivallukset), ihmisten kanssa työskentely

2. Työkaverit

3. Monipuolinen / itsenäinen työnkuva, työn vaihtelevuus

Reilut 60 % vastaajista on sitä mieltä, että työn hyvä puoli on lapset ja oppilaat, joiden parissa tehdään työtä. He kokevat, että on valtava etuoikeus olla kasvattamassa ja ohjaamassa lapsia sekä seuraamassa lasten ja oppilaiden kasvua ja kehitystä. Lasten vilpittömyys, iloisuus, oppimisen innokkuus sekä työn tuloksen näkyminen olivat monessa vastauksessa esillä.

Runsas puolet vastaajista mainitsi työkaverit yhtenä tärkeimmistä jaksamisen tuen muodoista. Loistavat työkaverit antavat voimia ja lisäävät työn mielekkyyttä kiireisessä työarjessa.

Vajaat puolet vastaajista olivat sitä mieltä, että monipuolinen/itsenäinen työnkuva ja työn vaihtelevuus lisää työn mielekkyyttä ja auttaa jaksamaan kiireisessä työarjessa. Työ on lainsäädännöllisesti rajattua, mutta työtä saa kuitenkin itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa, eikä ole kahta samanlaista päivää.

Kiire ja haastavat tilanteet vaikeita asioita

Mitkä ovat omassa työssä esiin nousseita haasteita?

1. Kiire, ajan puute, resurssipula, isot ryhmät
2. Haastavat tilanteet lasten / nuorten (ja heidän vanhempiensa) kanssa, väkivalta tai sen uhka
3. Työn arvostus

Työssään kiirettä / ajan puutetta kokee lähes 60 % vastaajista. Ryhmät ovat isoja ja moni kokee, että aikaa ei jää tarpeeksi huomioida yksittäiset lapset ja nuoret. Resurssipula aiheuttaa monissa paikoin jatkuvaa kiirettä, sijaisia ei oteta tai sijaisia ei yksinkertaisesti saada työvoimapulan vuoksi.

Haasteita yli puolelle vastaajista aiheuttaa myös haastavat tilanteet lasten ja nuorten kanssa, myös väkivalta tai sen uhka. Lasten ja nuorten lisääntyneet käytöshäiriöt, neuropsykiatriset vaikeudet, ongelmien moninaistuminen sekä joidenkin vanhempien huono, jopa uhkaava käytös sekä vaatimukset lisäävät työn kuormittavuutta.

Lähes kolmannes vastaajista myös koki, että työtä ei arvosteta tarpeeksi.

Haastavana koettiin myös mm. melutaso, valmistelu- ja suunnitteluajan puutos, huono esimiestyö/johtaminen, alhainen palkkataso, huono tiedottaminen sekä riittämättömyyden tunteet / henkinen kuormitus.

Lisää koulutusta liitolta

Ammattiliitto Jytyltä toivottiin myös lisää koulutusta. Pitämämme webinaarit ovat saaneet jäseniltä hyvän palautteen, ja niillä jatkamme myös tänä syksynä.

Toiveiden mukaan kokeilemme nyt ensimmäistä kertaa kaksiosaista webinaaria aamupäivälle. Aiheena on ADHD – Opi, ymmärrä ja oivalla ADHD! Jos aika ei sinulle jostain syystä sovi, voit katsoa tallenteen myöhemmin.

Toinen webinaarimme koskee riittämättömyyden tunteita ja kuinka vetää rajat omalle työlleen.

Vinkki! Kysy työnantajaltasi mahdollisuutta osallistua koulutukseen työajalla.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.