På svenska
07.09.2022

Så bräckligt

Text: Sanna Pyysalo Bilder: Jyty

Citius, altius, fortius – snabbare, högre, starkare, det är olympiarörelsens gamla motto. Till olympiaden passar mottot också bra när världens idrottande ungdom samlas för att tävla om gränserna för den egna och människans prestationsförmåga.

I arbetslivets olympiad ger samma princip dock allt fler fällda ribbor och avbrutna prestationer. Människan är inte en maskin, speciellt inte människosinnet.

17 miljoner förlorade arbetsdagar årligen. Kostnader på 11 miljarder i året. Orsaken till över hälften är invalidpensionen. Detta är de psykiska problemens kärva skörd i Finland, framgår det i intervjun med Mieli rf:s verksamhetsledare Sari Aalto-Matturi i Jyty-tidningen.

Orsakerna till de psykiska problemen står att finna på såväl samhälls-, arbetsplats- som individnivå. Brådska och en ökning av effektivitetskraven, krympande resurser, arbetsplatsens haltande struktur och dåligt ledarskap kan leda till en ökning av psykiskt illamående. Mitt i ett krävande arbetsliv har arbetstagaren dessutom ett civilt liv, där utmaningar också kan inverka på orkandet i arbetet.

Det är viktigt att ta med arbetstagarna i planeringen av hybridarbetets principer.

Distansarbetet har dragit sin egen tvist till situationen. Efter att coronapandemin för två och ett halvt år sedan överförde en stor del av finländarna till distansarbete nästan över en natt, har man hunnit undersöka distansarbetets effekter i många förfrågningar och utredningar. En del upplever att distansarbetet förbättrar det egna välmåendet samt balansen mellan arbetet och det övriga livet. Andra å sin sida känner ångest när gruppkänslan och de sociala kontakterna minskar.

Distansarbete har i någon form och mängd kommit för att stanna, så nu ska man övergå till nästa fas. Under hybridarbetets era bör man planera arbetsgemenskapens principer och metoderna för utförande av arbete så att de på bästa möjliga sätt stöder både arbetsgivarens mål och arbetstagarens och hela arbetsgemenskapens välmående. Dessa två går i allmänhet hand i hand. Därför är det viktigt att ta med arbetstagarna i planeringen av hybridarbetets principer.

I offentligheten har man under de senaste åren i allt större utsträckning pratat om psykisk hälsa, men fortfarande är ett splittrat sinne i viss mån tabu. Enligt barometern för mental hälsa som Centralförbundet för Mental Hälsa gjorde år 2019 skulle 51 % av finländarna sannolikt låta bli att berätta om sina egna psykiska problem för sina kolleger och övriga medlemmar av arbetsgemenskapen.

För samhället och arbetsplatserna är psykiska problem en stor och dyr härva, men den allra största tragedin med insjuknandet berör individen själv. Enligt World Happiness Report som publicerades på våren 2022 var Finland redan för femte gången i rad världens lyckligaste land. Något har man alltså gjort rätt i vårt samhälle. Något måste man dock kunna göra på annat sätt, så att allt färre sinnen splittras för arbetsföra individer.


Sanna Pyysalo

Ställföreträdande chefredaktör

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.