På svenska
26.10.2022

På förhandlingsfronten är allt bra – eller är det?

Text: Marja Lounasmaa Bilder: Jyty

KT och Sote rf meddelade 3.10.2022 att de godkänner medlingsbudet som riksförlikningsmannen gav på den långa arbetskonflikten. Det vill säga Sote rf godkände för sin del de arbets- och tjänstekollektivavtal inklusive SH-avtalet som KT, JAU och FOSU knutit 8.6.2022.

Genom detta separatavtal godkändes också kommun- och välfärdssektorns huvudavtal, som träder i kraft 11.11.2022. Sote rf ansluter sig alltså som tredje huvudavtalsorganisation med JAU och FOSU till det nya huvudavtalet. Dessutom har man genom ett separatavtal godkänt KT-företagssektionens kollektivavtal, ett s k utvecklingsprogram för åren 2023-2037 samt ett arbetslivspaket.

Tehys och Supers stridsåtgärder avslutades också.

Separatavtalet är i kraft samma tid som avtalen som trädde i kraft 8.6.2022, dvs 1.5.2022-30.4.2025.

På kommunfältet har situationen redan börjat stabiliseras. På arbetsplatserna har man varit lättad över den funna enigheten och att faktorerna som belastat samlevnaden börjat avta. I kommunens huvudförhandlingsgrupp och dess underordnade AKTA-grupp, Sote-grupp och många andra arbetsgrupper deltar igen Sote rf:s representanter. Intressebevakningen fortsätter igen i samarbete.

På arbetsplatserna har man varit lättad över den funna enigheten.

I separatavtalet finns bestämmelser om hoppassningen av lönerna och utvecklingen av lönesystemenen för SOTE-avtalets del. Om löneharmoniseringens tidtabell avtalades att pottens storlek är 1,5 % 1.6.2023, 2,5 % 1.10.2024 och 2 % 1.6.2025.

Man förhandlar lokalt om potterna och om samförstånd inte uppnås bestämmer arbetsgivaren om fördelningen av potterna.

Löneharmoniseringen hör naturligtvis till alla i välfärdsområdena och i sote.

Löneharmoniseringen baserar sig på lagen och är oberoende av om man avtalat om saken i tjänste- och arbetskollektivavtalet, den är en absolut förpliktelse för arbetsgivaren. I separatavtalet har man avtalat om saken för tre år. Löneharmoniseringsärendena kommer att uppmärksammas under de närmaste åren.

I separatavtalet ingick också en 600 euro stor engångsersättning. För specialförhållandena under beredskapslagen betalas en engångsersättning till dem som arbetar i vissa uppgifter under SH-avtalet. Hit hör bl a sote-avtalets intensivavdelningar, jouren, coronaavdelningarna, förlossningarnas vård och första hjälp, hemvården, förbättrat serviceboende för åldringar och dygnet runt vårdhem för åldringar.

Beloppet betalas i samband med lönebetalningen för mars 2023, och om det förhandlar utöver Sote rf:s förhandlare också de andra organisationernas förhandlare. I sista hand bestämmer arbetsgivaren om betalningen av beloppet. KT har uppskattat att engångsersättningen betalas till ungefär en fjärdedel av dem som hör till SH-avtalet.

På Jytys webbsidor finns noggrannare information om ifrågavarande separatavtal.

Nu följer vi sedan med hur förhandlingarna för privatsektorn framskrider. Ha en god och intressant fortsättning på året!


Marja Lounasmaa
Intressebevakningsdirektör

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.