På svenska
06.04.2022

Osäkra tider i världens lyckligaste land

Text: Jonna Voima Bilder: Jyty

Finland var på basen av World Happiness Report-enkäten för femte året i rad världens lyckligaste land. På enkäten svarade år 2021 över nio miljoner människor. Utöver människornas egna lycklighetsuppskattningar baserar sig rapportens resultat på granskning av olika faktorer som inverkar på välfärden.

Det går alltså bra för Finland och finländarna uppskattar sitt hemland. Efter coronan skulle det bli en ny bekymmersfri tid, men världen efter pandemin ser inte ut som vi tänkte oss. Rysslands oberättigade anfall i Ukraina är inte bara ett fruktansvärt dåd mot Ukraina och dess folk, utan också en händelse som i mången finländare lyfter fram inte bara medkänsla utan också osäkerhet och rädsla över hur vi i Finland klarar oss.

Min egen son som närmar sig vuxen ålder reflekterade över om det blir krig och om han måste till fronten – en diskussion som jag för en tid sedan inte kunnat föreställa mig att vi skulle ha. Jyty har för sin egen del strävat efter att hjälpa ukrainarna genom att donera till Röda Korsets katastroffond och kontrollera våra medlemsförmåner. Jag önskar att också Ukraina snart får uppleva fredliga tider.

Vi Jyty-medlemmar har under vår långa historia inte strejkat överdrivet mycket och fattar inga strejkbeslut på lösa grunder.

Osäkerhet av ett helt annat slag finns också på Finlands arbetsmarknad, där vi åtminstone i skrivande stund har en strejkvår framför oss. Kommunsektorns avtalsförhandlingar var trögdragna redan i januari, och tyvärr har förhandlingsprocessen, som under riksförlikningsmannens ledning nu pågått i en par veckor, åtminstone ännu inte kommit fram till en lösning i dödläget.

Vi har varit tvungna att lämna strejkvarningar på bred front i olika städer. Vi Jyty-medlemmar har under vår långa historia inte strejkat överdrivet mycket och fattar inga strejkbeslut på lösa grunder. Strejken var inte nu heller ett egenvärde, utan vårt mål är i första hand ett avtal. Vi vill dock ha ett sådant avtal, som beaktar det breda spektret av yrken i kommunsektorn.

En yrkesgrupp producerar inte kommuntjänster ensam, utan bakom dem finns alltid ett fungerande multiprofessionellt team. Jyty är som kommunsektorn i miniatyr, för vi har medlemmar mycket brett i olika uppgifter i kommunsektorn. För oss är det självklart att beakta hela servicekedjan som producerar kommuntjänster och detta budskap vill vi föra fram.

Vi vill att varje arbetstagare som utför ett viktigt arbete i kommunerna och samkommunerna förtjänar en lön som man kan klara sig på. Detta är världens lyckligaste land skyldigt sina arbetstagare som producerar välfärd och genom den lycka.

Jonna Voima
Jonna Voima
Jytys ordförande

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.