På svenska
26.03.2020

Medlem fick 40 000 euro i ersättning för uppsägningen

Text: Anne Sarvi, arbetsmarknadsjurist Bilder: Scandinavian Stock Photo

En långvarig medlem i Jyty hade varit anställd hos en och samma kommun i över 30 år med en klanderfri yrkeskarriär. Problem började uppstå när den nya chefen från första början intog en avvisande hållning till sin medarbetare.

Medlemmen vände sig till mig efter att ha fått en skriftlig varning som föreföll ogrundad. Varningen hade getts på obefintliga grunder och de saker som man hänvisade till i den varningen var obestämda och ospecificerade saker. Sakerna var föråldrade och arbetsgivaren kunde inte presentera något som helst bevis för händelserna i fråga.

Avsikten med varningen är att ge arbetstagaren en chans att korrigera sitt beteende. Arbetsgivaren gav dock inga som helst anvisningar om hur personen skulle bete sig eller ändra sitt sätt att fungera. Arbetsgivaren sade upp medlemmen kort efter att ha gett den skriftliga varningen.

Uppsägningen var lagstridig. Arbetsgivaren presenterade ingen sådan uppsägningsgrund som stöd för uppsägningen som hade gett rätt att avsluta anställningen. Sålunda gjordes ett korrigeringskrav och en besvärsskrift till förvaltningsdomstolen. I detta skede kom det första förlikningserbjudandet från arbetsgivarens sida som dock inte var godtagbart.

Man förhöll sig positivt till att göra upp saken i godo för att undvika rättegångskostnader och för att försnabba behandlingen. Efter långa förhandlingar nådde man samförstånd i ärendet. Medlemmen hade snabbt fått ett nytt arbete på annat håll. Dessutom var den skymf som medlemmen upplevt av sådant slag att hen inte hade några som helst önskemål om att återgå i tjänst till ifrågavarande kommun.

I och med förlikningsavtalet betalades till medlemmen en summa motsvarande 12 månaders lön, i det här fallet cirka 40 000 euro.


Anne Sarvi

arbetsmarknadsjurist

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.