På svenska
15.02.2023

Arbetsseger:

Medlem fick 1550 euro genom förlikningsavtal

En Jyty-medlems befattningsbeskrivning utökades temporärt med mer krävande arbetsuppgifter, men lönen ändrades inte. Med hjälp av förbundet fick medlemmen retroaktiva tillägg av arbetsgivaren.

Text: Päivi Salin Bilder: Pixabay, Jyty

Jyty-medlemmen hade arbetat i ett privat företag sedan början av år 2017.

Medlemmen hade ett tills vidare gällande anställningsförhållande och var ledig utan lön. På anställningsförhållandet tillämpades kollektivavtalet för den privata socialservicesektorn.

Medlemmen kontaktade Jytys intressebevakning och berättade om de arbetsuppgifter som hörde till hens befattningsbeskrivning då arbetsavtalet ingicks och hur arbetsuppgifterna hade utökats med ytterligare uppgifter som hade anknytning till fakturering och realisering. Dessa uppgifter hade tidigare handhafts av chefen/den teamansvariga. Medlemmen frågade om dylika uppgifter hörde till sedvanliga uppgifter för en boendeledare och om hen hade rätt att få uppgiftsenligt tillägg.

Upp till granskning togs de saker som överenskommits i arbetsavtalet, varaktigheten för de uppgifters del som krävde speciellt ansvar och sakkunnighet och därefter började man gå igenom alla de saker som medlemmen hade fört fram. Medlemmen hade tidigare fått uppgiftsenligt tillägg för sina andra specialuppgifter samt ett personligt tillägg. Därtill undersöktes vem i företaget som vanligen hade skött de aktuella uppgifterna, som mitt under anställningsförhållandet hade överförts till Jytys medlem.

Tillägget betalades för hela den tid då medlemmen utfört mer krävande och ansvarsfulla specialuppgifter än normalt arbete.

Efter utredningen inledde man förhandlingar med arbetsgivaren om medlemmens krav på uppgiftsenligt tillägg och motiveringarna till det. Arbetsgivaren hade till en början den inställningen att de aktuella uppgifterna hörde till en boendeledares sedvanliga uppgifter.

När diskussionerna framskred gick arbetsgivaren med på att för den aktuella tidsperioden betala uppgiftsenligt tillägg retroaktivt till Jyty-medlemmen. Det var klart fråga om nya uppgifter som tillkommit till befattningsbeskrivningen och som normalt hade skötts av chefen och som också efter den aktuella tidsperioden återgick till chefen. Därtill uppfylldes de i kollektivavtalet avtalade förutsättningarna för uppgiftsenligt tillägg: uppgift som kräver speciell sakkunskap och som till sin kravnivå överstiger lönegruppens normala arbete och som inte hör till lönegruppens normala arbete.

Slutresultatet av förhandlingarna med arbetsgivaren var en överenskommelse. Den bestod av ett uppgiftsenligt tillägg på 50 euro/månad retroaktivt för tiden 1.4.2018–30.10.2020, totalt 1 550 euro. Tillägget betalades alltså för hela den tid då medlemmen utfört mer krävande och ansvarsfulla specialuppgifter än normalt arbete. Självklart kvarstod det tidigare på grund av andra uppgifter överenskomna uppgiftsenliga tillägget och den personliga löneandelen vid tidigare.


Päivi Salin
Arbetsmarknadsombudsman

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.