På svenska
16.09.2021

Ofta frågat:

Kan ett tillfälle för hörande ordnas under sjukskrivning?

Arbetsgivaren har kallat mig till ett möte där jag ska höras i anledning av en eventuell uppsägning av mitt anställningsförhållande. Hörandetillfället kommer att ske under min sjukskrivningstid. Kan arbetsgivaren göra så? Måste jag delta i hörandetillfället?

Text: Viivi Vidgren Bilder: Jyty

En sjukledighet utgör inte ett ovillkorligt hinder för att ordna ett hörandetillfälle utan en arbetstagare kan bli hörd också under sin sjukskrivningstid om arbetstagarens hälsotillstånd är sådant att hen förmår ge sin synpunkt antingen muntligt eller skriftligt.

Utgångspunkten är att en fysisk sjukdom inte förhindrar ordnandet av ett hörandetillfälle, medan sjukdomar som ansluter sig till den mentala hälsan kan indikera att arbetstagaren inte befinner sig i normalt tillstånd vad gäller viljeyttrande, vilket stöder en framflyttning av hörandetillfället.

I arbetsavtalslagen bestäms att ”arbetsgivaren ska ge arbetstagaren tillfälle att bli hörd om skälen till att arbetsavtalet upphävs.” Lagen förutsätter inte ovillkorligt att arbetstagaren ska bli hörd, arbetstagarens ska endast ges tillfälle att bli hörd. Om arbetstagaren vägrar att bli hörd förhindrar detta inte i princip arbetsgivaren att fatta ett avgörande i saken.

Du behöver inte delta i tillfället, även om det är att rekommendera att du gör det. Vid hörandetillfället kan du ge din egen synpunkt i saken. Kom ihåg att du har rätt att anlita ett biträde vid hörandet.


Viivi Vidgren
Arbetsmarknadsjurist

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.