På svenska
07.09.2022

Ofta frågat:

Kan arbetsgivare sluta erbjuda arbete?

"Jag ingick ett arbetsavtal med en ny arbetsgivare för omkring åtta månader sedan. Enligt arbetsavtalet är arbetstiden 0–40 timmar per vecka. Jag föreslog att arbetstiden skulle vara minst 10 timmar per vecka men arbetsgivaren gick inte med på detta. Arbete har funnits i varierande grad varje vecka. Under de senaste två veckorna har det emellertid inte funnits arbete alls. Min utkomst är beroende av detta arbete. Kan en arbetsgivare plötsligt sluta erbjuda arbete?"

Text: Viivi Vidgren Bilder: Jyty

Ditt arbetsavtal är ett så kallat nolltimmesavtal. I lagen används termen ”varierande arbetstid”. Om minimiantalet timmar i ditt arbetsavtal har avtalats vara noll timmar, som i ditt fall, är arbetsgivaren inte skyldig att erbjuda arbete överhuvudtaget. Arbetsgivaren kan alltså plötsligt upphöra att erbjuda arbete. Ett dylikt arbetsavtal är ur arbetstagarens synvinkel dåligt – i all synnerhet om avsikten är att ekonomiskt klara sig på det aktuella arbetet.

I lagen finns bestämmelser som begränsar utnyttjandet av nolltimmesavtal. I lagen bestäms att det inte på initiativ av arbetsgivaren får avtalas om varierande arbetstid, om det arbetskraftsbehov hos arbetsgivaren som tillgodoses genom avtalet är kontinuerligt och att minimiarbetstiden i ett villkor om varierande arbetstid inte på initiativ av arbetsgivaren får avtalas att vara kortare än vad arbetsgivarens behov av arbetskraft förutsätter. Detta innebär att om arbetsgivaren vet att arbetskraftsbehovet är till exempel 20 timmar per vecka, ska minimiarbetstiden i arbetsavtalet avtalas till 20 timmar i stället för noll timmar.

Lagändringar gällande varierande arbetstid kommer att träda i kraft hösten 2022. Ändringarna innebär förbättringar för de arbetstagare som enligt sitt arbetsavtal har varierande arbetstid.


Viivi Vidgren

Arbetsmarknadsjurist

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.