På svenska
16.09.2021

Jytymedlem fick ersättning för olaglig uppsägning under prövotid

Text: Veli Vähämäki Bilder: Jyty, Pixabay

Medlemmen, som var anställd inom den privata sektorn, tog kontakt med Jytys anställningsrådgivning för att hens arbetsavtal hade hävts under prövotiden. Med medlemmen hade först ingåtts ett tidsbundet arbetsavtal. När det tidsbundna avtalet hade varat cirka två månader hade man kommit överens om att anställningsförhållandet skulle gälla tills vidare. När en dryg månad hade gått sedan anställningen blev ordinarie hävdes medlemmens arbetsavtal med hänvisning till prövotiden.

I det första tidsbundna arbetsavtalet hade inte överenskommits om prövotid men det hade lagts till i det senare tills vidare gällande arbetsavtalet. Arbetsuppgifterna var desamma under hela anställningstiden.

Enligt 1 kap. 4 § i arbetsavtalslagen kan arbetsgivaren och arbetstagaren avtala om en prövotid, som börjar när arbetet inleds och varar högst sex månader. Tillämpningen av prövotidsvillkoret ska avtalas när man första gången börjar med arbetsuppgifterna.

Om mellan samma avtalsparter ingås flera arbetsavtal kan prövotid inte läggas till i på varandra följande arbetsavtal.

Om mellan samma avtalsparter ingås flera arbetsavtal kan prövotid inte läggas till i på varandra följande arbetsavtal. Eftersom det för båda arbetsavtalens del var fråga om samma arbetsuppgifter ansåg vi att man i medlemmens tills vidare i kraft varande arbetsavtal inte bindande kunde avtala om prövotid. Sålunda var en hävning med hänvisning till prövotid olaglig.

Hävningen med hänvisning till prövotid bestreds och ett förlikningserbjudande skickades till arbetsgivaren. Till sist kom man överens om saken så att arbetsgivaren betalade en ersättning som motsvarade fyra månaders lön till medlemmen för ogrundad uppsägning av arbetsavtal.

Prövotid läggs rätt automatiskt till i arbetsavtalen. Det är bra att komma ihåg att prövotid alltid fordrar att man kommer överens om saken. I början av arbetskarriären är det svårt att undvika prövotid. När man byter arbetsplats lönar det sig att fästa uppmärksamhet på saken och ta fram det samtidigt som man förhandlar om de övriga anställningsvillkoren.


Veli Vähämäki
Arbetsmarknadsombudsman

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.