På svenska
18.06.2020

En medlem fick 29 000 euro i ersättning för olaglig uppsägning

Text: Rosa Marttila Bilder: Jyty

En Jyty-medlem kontaktade intressebevakningsbyrån efter att ha blivit uppsagd av produktionsmässiga och ekonomiska skäl efter en lång anställning. Medlemmen ville utreda huruvida hens uppsägning har varit i enlighet med arbetsavtalslagen, eftersom arbetsgivaren före uppsägningen hade anställt en ny arbetstagare till uppgifter som medlemmen enligt sin utsago skulle ha kunnat utföra.

Enligt arbetsavtalslagen får en arbetsgivare säga upp ett arbetsavtal när det erbjudna arbetet av ekonomiska eller produktionsmässiga orsaker eller för att arbetsgivaren omorganiserar verksamheten har minskat väsentligt och permanent. Arbetsavtalet får inte sägas upp om arbetstagaren kan placeras i eller utbildas till andra uppgifter. I lagen regleras dessutom att det åtminstone inte finns skäl till uppsägning när arbetsgivaren före uppsägningen eller efter den har anställt en ny arbetstagare till liknande uppgifter, även om hens förutsättningar under motsvarande tid inte har förändrats.

I medlemmens situation har arbetsgivaren ett par månader innan uppsägningen av medlemmen genomförs anställt en ny arbetstagare till uppgifter som medlemmen på basen av sin tidigare arbetserfarenhet kunde ha utfört efter en kort upplärning. Således skulle arbetsgivaren ha haft en arbetsavtalslagenlig möjlighet att omplacera medlemmen i andra uppgifter för att undvika uppsägning. Jag ansåg att uppsägningen var mot arbetsavtalslagen. Dessutom hade medlemmen länge haft problem med förmannen, som enligt medlemmen gjort sig skyldig till osaklig behandling. Medlemmen hade försökt ta itu med detta flera gånger, vilket gav upphov till misstanken att anställningen de facto hade avslutats på grund av person.

Man krävde att arbetsgivaren skulle betala arbetstagaren skadeersättning i enlighet med arbetsavtalslagens 12 kapitel 2 § för att utan grund ha sagt upp anställningen. Ärendet löstes genom förlikning för att undvika rättegång, så att arbetsgivaren betalade ett belopp motsvarande nio månaders lön som skadeersättning för att ogrundat ha sagt upp anställningen. Detta innebar ungefär 29 000 euro i ersättning.


Rosa Marttila
Arbetsmarknadsjurist

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.