På svenska
08.05.2020

Distansförhandlingarna går trögt och orsaken ligger inte i tekniken!

Text: Marja Lounasmaa

Kommunförhandlingarna var ännu då tidningen gick i tryck i slutet av april nästan lika oklara som när förhandlingarna inleddes och på grund av detta var det frivillig förhandling. Riksförlikningsmannen Vuokko Piekkala meddelade att hon ger sitt förslag den sista onsdagen i april och svaren bör ges nästa dag. Fullmäktige är alltså redo att samlas på distans.

Huvudavtalet, där det finns bestämmelser om bl a avtalsarrangemang med avtalsparter, är en av de frågor som är besvärligast att lösa. Samtalen om löneförhöjningarnas storlek, undantagsförhållandetillägget, avtalsperiodens längd, borttagandet av kiky-timmarna och många andra s k textfrågor har stampat på stället redan länge. De här förhandlingarna har inte dansats till vanliga danssteg, utan till takten av tröghet och sociala medier!

Något har man dock avtalat om i kommunförhandlingarna, för i mars avtalades om att fortsätta de lokala avtalen, om vilket gjordes ett gemensamt protokoll. Man avtalade också om en utvidgning av den klumpsumma som utbetalades i januari 2019 till dem på familjeledighet i vissa situationer. Dessa dokument finns på Jytys webbsidor.

Coronan och därtill hörande åtgärder har inverkat på Jyty-medlemmarnas arbete på olika sätt. Exempelvis har de som arbetar i muséer och bibliotek permitterats eller så har lönebetalningen avbrutits efter 14 dagar på basen av arbetsavtalslagens 2 kapitels 12 § innan det utretts om det finns annat arbete att erbjuda. Också skolgångshandledare har permitterats även om behovet av hjälp för elever med särskilt stöd inte försvunnit någonstans i och med distansundervisningen.

Hälsovårdens sekreterare och avdelningssekreterarna har i regel hållits på sina arbetsplatser eftersom distansarbete inte har varit möjligt på grund av systemen och patientsekretessen. De som verkar i ungdomsarbetet utför fortfarande sökande ungdomsarbete, de är alltså så att säga ute på fältet. Biljettkontrollörerna utför sitt arbete mitt bland passagerarna, och lantbruksavbytarna åker runt på gårdarna.

För många löntagare är upphörandet av lönebetalning vid sidan av coronasmittan en allvarlig anledning till oro. Jytys intressebevakningsavdelning har fått många förfrågningar om permitteringar och avbrott i lönebetalningen, dessa fall utreds och i en del av fallen kommer åtal att väckas. Undantagssituationen berör oss alla. I en krissituation ökar tyvärr den företeelsen att man försöker förbättra den egna/de egnas situation genom att bortse från andra instanser, vilket inte är till fördel för någon!

Utöver den aktuella situationen bör man kunna förutsäga det kommande, såsom exempelvis vad öppnandet av biblioteken betyder för dem som arbetar i ett bibliotek. När bibliotekets dörrar öppnas kommer biblioteket att vara fullt av människor som behöver mycket handledning i exempelvis användning av datorer och att hitta material. Man borde säkra åtminstone installation av plexiglas och att hålla kundantalet rimligt. Arbetarskyddsfullmäktige är i planeringen av dessa förebyggande åtgärder i en viktig position.

Att kunna förutsäga saker är nödvändigt i situationen. Framåt går vi utan att bry oss om alla hinder!

Marja Lounasmaa
Intressebevakningsdirektör

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.