På svenska
26.03.2020

Avtalsförhandlingarna börjar ändra från grått till färgstarkare

Text: Marja Lounasmaa, intressebevakningsdirektör

I avtalsförhandlingarna för kommun-, kyrko- och de privata branscherna är takten långsam. För de privata branscherna kan man till och med säga att det går bakåt på grund av arbetsgivarens många försämringsförslag, där ett av de svåraste är textförsämringarna som krävts för att ta bort kiky-timmarna! För exempelvis rådgivningsbranschens kollektivavtals del har man befunnit sig i ett avtalslöst tillstånd redan i flera månader, och av den orsaken inledde Jyty ett förbud mot övertid, skiftesbyte och resande under fritiden i arbetsärenden i rådgivningsbranschen. Utöver Jyty har också de andra arbetstagarorganisationerna i rådgivningsbranschen, Agronomförbundet, Fackförbundet Pro och JHL, tagit i bruk ifrågavarande förbud.

För kommunernas del har AKTA-förhandlingar hållits ganska sparsamt i kommunernas huvudförhandlingsgrupp. Den underställda AKTA-gruppen har sammanträtt ungefär varannan vecka, och där har parterna också utrett sina avtalsmål. I arbetsgrupper har man också berett ärenden som behandlas i ovan nämnda grupper. Det ser ut som om de verkliga förhandlingarna inleds först den sista veckan i mars.

En sak som har en betydande roll i alla avtalsförhandlingarna är en förlängning av den s k kiky-arbetstiden. I enlighet med konkurrenskraftsavtalet förlängdes den årliga arbetstiden med 24 oavlönade timmar i början av 2017. I kommunerna trädde förlängningen av arbetstiden i kraft 1.2.2017.

I alla kollektivavtal, som förhandlats fram i slutet av 2019 och under detta år, har kiky-timmarna som sådana tagits bort, men i stället har man fått andra lösningar för arbetstiden. I vissa avtal har bland annat utjämningsperioderna för arbetstiden förlängts och i några har de oavlönade 24 timmarna blivit lokala. Kiky-timmarna har också ersatts med lokala utbildnings- och arbetshälsodagar. Lösningarna för avlägsnandet av kiky-timmarna har uppstått som ett resultat av långa förhandlingar och också medling. För de pågående avtalsförhandlingarna har situationen inte förändrats till det lättare.

Jyty och JHL (JAU) samt JUKO har om avlägsnandet av kiky-timmarna i de gemensamma AKTA-avtalsmålen konstaterat att kiky-timmarna måste tas bort utan inverkan på löneförhöjningarna. Kommunarbetsgivaren (KT) har meddelat att avlägsnandet av kiky-timmarna sker antingen genom att minska löneförhöjningarna eller genom att försämra andra förmåner, såsom genom att minska arbetsdagar med lön. Jyty och ovan nämnda organisationer har konstaterat att avlägsnandet av kiky-timmarna måste ske utan försämringar.

Utöver kiky-timmarna är storleken på löneförhöjningarna och löneutvecklingen av högsta prioritet. Till exempel håller man på att utveckla kommunernas lönesättningssystem i en arbetsgrupp underställd AKTA och ett av målen är en rättvisare lönesättning och löneutveckling, så att kommunbranschen också i fortsättningen skulle vara attraktiv.

Mot slutet av mars går vi dock med säkra steg!


Marja Lounasmaa
Intressebevakningsdirektör

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.