På svenska
17.06.2021

Arbetslivet behöver multitalanger

Text: Heli Rautanen Bilder: Jyty

Det är midsommartider och den tiden på året då de olika läroanstalterna publicerar valen av nya studerande. Många unga väntar med spänning på huruvida de får den studieplats den önskar eller om de ska ta ett mellanår från studierna. Utöver de unga står många vuxna, sådana som redan befinner sig i arbetslivet, inför samma spänning och en ny möjlighet.

Arbetslivets kontinuerliga förändringar utmanar oss arbetstagare att uppdatera vårt kunnande. En årtionden lång karriär med en examen som i tiderna avlagts räcker inte längre till arbetslivets behov. Arbetshälsoinstitutets rapport Välfärd i arbetet på 2030-talet konstaterar att i framtiden inramas arbetet och det övriga livet av olika nätverk som skapar bindningar. Rapporten konstaterar att arbetskarriärerna söker nya former och blir mångsidigare. Arbetslivets växlande behov förutsätter flexibelt kunnande och en sysselsättningsförmåga, som borde byggas förutseende.

Genom att uppdatera vårt kunnande kan vi som arbetstagare säkra vår egen framtid. Därför skulle det vara viktigt att studieledigheten skulle utvecklas vidare och en mångsidigare användning av den skulle möjliggöras. En granskning och eventuell förnyelse av vuxenutbildningsstödet skulle stöda koordineringen av arbete och studier. För ny inlärning behövs just sådana flexibla strukturer och verksamhetsmodeller som förebygger arbetslöshet.

En granskning och eventuell förnyelse av vuxenutbildningsstödet skulle stöda koordineringen av arbete och studier.

Vid flera Jyty-medlemmars tillfällen och möten har jag noterat att många Jyty-medlemmar studerar vid sidan av arbetet. Många har berättat att de studerar för att komplettera sitt kunnande eller till en helt ny bransch exempelvis i yrkeshögskola eller universitet. Ivern för studier har uppstått i och med mångformiga studiemöjligheter. Med hjälp av studier kan man skapa meningsfulla arbetskarriärer för arbetstagarna samt garantera en god sysselsättningsutveckling. Utöver individens personliga betydelse har studierna dessutom en effekt på balansen i den offentliga sektorns ekonomi samt företagens konkurrenskraft och produktivitet.

Man kan också uppdatera sitt kunnande på annat sätt än att studera vid en läroanstalt. Jyty erbjuder högklassig tilläggs- och kompletteringsfortbildning för sina medlemmar. Jag har hört mycket positiv respons om corona-tidens yrkesmässiga fortbildningswebbinarier, och jag anser att det är skäl att ytterligare utveckla detta. Jyty-samhörigheten och en ökning av den gemensamma synen är yrkesmässigt viktig för många. Förhoppningsvis träffas vi också i fortsättningen i dessa tecken och kan till dessa tillfällen ta med fast den närmaste arbetskamraten. Troligtvis är Jyty också för hen det rätta fackförbundet, och du är länken till detta möte.

Jag önskar er alla en avslappnande sommar!


Heli Rautanen
Jytys förbundsstyrelses viceordförande

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.