Näkökulmat
05.11.2020

Työehtosopimusjärjestelmää ravistellaan

Työnantajaliitto Metsäteollisuus ry ravisutti työmarkkinakenttää ilmoittamalla lopettavansa työehtosopimusten solmimisen ja siirtävänsä työehdoista neuvottelemisen yrityksiin. Muut yksityisen sektorin työnantajaliitot ilmoittivat, ettei samaa ole suunnitteilla, ainakaan nyt, mutta muistutettiin samassa yhteydessä paikallisen sopimisen tärkeydestä! Metsäteollisuuden solmimat työehtosopimukset ovat voimassa pääsääntöisesti 2021 loppuun tai 2022 alkupuolelle.

Julkinen sektori, kuten kuntasektori, on erilaisessa tilanteessa kuin yksityinen sektori. Kuntasektorin osalta kuntatyönantajia edustava KT neuvottelee lain perusteella kuntasektoria koskevat virka- ja työehtosopimukset ja tulevaisuudessa myös maakuntia koskevat sopimukset. On kuitenkin odotettavissa, että muutoksia on tulossa myös kuntasektorille, lähinnä siten, että paikalliset sopimukset saavat vahvemman merkityksen.

Metsäteollisuuden irtaantuminen työehtosopimustoiminnasta ja neuvottelujen siirtäminen yritystasolle vaikuttaa myös työehtosopimusten yleissitovuuteen. Tämä merkitsee sitä, että saman alan yrityksissä työehdot alkavat eriytyä ja käytännössä huonontua. Myös työrauha ja lakot siirtyvät paikalliselle tasolle ja voi hyvinkin olla, että työtaistelutoimet lisääntyvät.

Saman alan yrityksissä työehdot alkavat eriytyä ja käytännössä huonontua.

Silloin, kun työehdoista neuvotellaan yritystasolla, työntekijöiden osalta neuvotteluja käyvät liitot. Tämä edellyttää riittäviä resursseja liitoilta. Yhteydet liiton neuvottelijoiden ja luottamusmiesten välillä on oltava koko ajan tiiviit. Myös työntekijöiden järjestäytyminen ammattiliittoihin on tärkeää, jotta yrityskohtaisissa neuvotteluissa työntekijöillä olisi riittävästi painoarvoa, myös tilanteessa, jossa on turvauduttava painostustoimiin.

Metsäteollisuus ry perusteli irtaantumistaan muun muassa sillä, ettei keskustason työehtosopimuksessa ole riittävästi huomioitu yritysten erilaisuutta eikä paikallisia sopimuksia ole tehty riittävästi. Palkankorotukset ovat kuitenkin olleet jo pitkään maltillisia, ja paikallisestikin on monista asioista sovittu.

Kuntasektorilla suuntaus on paikalliseen neuvottelutoimintaan, ja paikallisia sopimuksia on myös tehty. Paikallinen neuvottelutoiminta kuntasektorilla on jo ollut vuosia kehittyneempää kuin muilla sektoreilla ja tähän osittain vaikuttaa se, että luottamusmiesjärjestelmä on toimiva ja yhä useampi pääluottamusmies on päätoiminen.

Kun Metsäteollisuus ry:n solmimat työehtosopimukset päättyvät, olemme uudenlaisessa tilanteessa. Oletettavasti yritykset tekevät jatkossakin samansisältöisiä työehtosopimuksia, mutta osa pienemmistä jäsenyrityksistä jättäytyy näiden ulkopuolelle ja työehdot alkavat heikentyä.

Tätä kehitystä keskusjärjestöt liittoineen tulevat seuraamaan suurennuslasilla ja valmiina omiin ratkaisuihinsa.

Voimakkaat tuulet eivät tukevaa perustaa heilauta!

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.