Näkökulmat
06.05.2021

Lähes 200 000 henkilöä siirtyy sote-tes:iin

Sote-henkilöstön siirtyminen sote-sopimukseen

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyy 1.9.2021 uuteen sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimukseen eli sote-sopimukseen. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, toteutuuko sote-uudistus.

KVTES:n liitteissä 3 ja 4 olevat ja mm. osastonsihteerit ja terveydenhuollon sihteerit (vaikka ovat liitteessä 1) siirtyvät sote-sopimukseen. Sote-sopimukseen siirtyvät myös sairaaloiden sairaala- ja laitoshuoltajat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon hinnoittelemattomat esimiehet.

Siirtyvien joukkoa vielä selvitellään, kuten monta muutakin sote-sopimukseen liittyvää asiaa. Näitä kysymyksiä selvittävät ja valmistelevat Sote-ryhmä ja sen alaiset sote-palkkausryhmä ja sote-työaikaryhmä. Kaikissa näissä ryhmissä on Jytyn edustaja.

Siirtyvien joukkoa vielä selvitellään, kuten monta muutakin sote-sopimukseen liittyvää asiaa.

Viime keväänä sovittiin, että sote-tes:n palvelussuhteen ehdoissa noudatetaan KVTES:n ehtoja 31.12.2022 saakka, elleivät osapuolet (joista yksi on Jyty) ole sopineet asiasta muuta! Uusien määräysten tulee olla sovittuina 31.8.2021 mennessä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että uusia määräyksiä ei ehditä saamaan sellaisiksi, että kaikki osapuolet voisivat ne hyväksyä, jolloin siirtyminen KVTES:stä sote-tes:iin ei merkitse 1.9.2021 muutoksia palvelussuhteen ehtoihin.

Sote-sopimus on voimassa 1.9.2021–28.2.2022 eli sopimuskausi päättyy samaan aikaan kuin kunta-alan muutkin virka- ja työehtosopimukset.

Vaka-opettajien siirtyminen OVTES:iin

Viime kevään kuntaratkaisussa sovittiin varhaiskasvatuksen opettajien siirtymisestä KVTES:stä OVETES:iin. Siirtyviä ryhmiä ovat varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat ja varhaiskasvatuksen esimiehet. Myös sosionomitaustaiset vaka-opettajan tehtäväkuvassa toimivat, joilla on varhaiskasvatuslain mukainen kelpoisuus, siirtyvät. Lastenhoitajat, avustajat, päiväkotiapulaiset, vaka-sosionomit ja ravitsemis- ja puhtausalan henkilöstö pysyvät KVTES:n piirissä.

Siirto tapahtuu 1.9.2021, mutta palvelussuhteen ehtoina noudatetaan kuitenkin KVTES:n ehtoja 31.12.2022 saakka!

VAKA-yhteistyöryhmä ja maaliskuussa perustettu VAKA-ryhmä koordinoivat päiväkotien henkilöstön palvelussuhteen ehtoja varmistaen, että päiväkotien toiminta huomioidaan kokonaisuutena. Siirtokysymykset KVTES:stä OVTES:iin ovat myös mukana. Molemmissa ryhmissä on Jytyn edustaja.

Jytyllä ja JHL:llä on Jukon kanssa sopimus yhteistyöstä paikallisessa sopimus- ja neuvottelutoiminnassa sekä erimielisyysasioiden hoitamisessa. Tämä sopimus koskee OVTES:n piirissä työskenteleviä Jytyn jäseniä. Jytyn jäsenten edunvalvonta hoituu siis jatkossakin Jytyn luottamusmiehen kautta.

Kesää ja valoa kohden!

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.