Näkökulmat
05.11.2020

Jotain uutta ja jotain vanhaa päättäjän vinkkelistä

Valtuustokausi on takana, neljä vuotta meni nopeasti. Vaalit on käyty, ja uusi kausi alkamassa. Jo vaaleihin lähdettäessä oli tiedossa, että niin valtuusto kuin hallitus uusiutuvat luonnollisen poistuman seurauksena. Alkujännityksen jälkeen saimme alueittain hyvin ehdokkaita, ja saatiin ihan oikeat vaalit. Äänestysaktiivisuus olisi voinut olla korkeampi, mutta jäsenet ovat tällä kertaa halunneet vaikuttaa tällä panoksella ja edustajat valtuustoon on valittu.

Päättyneellä kaudella emme saaneet vielä maailmaa valmiiksi ja varmaa on se, että työtä ja haastetta riittää tuleville vuosille. Liiton strategiaa on valmisteltu ja työstetty niin että tilanteisiin voidaan mahdollisimman nopeasti ja joustavasti reagoida, on puhuttu rullaavasta strategiasta. Toiminnassa, sen suunnittelemisessa ja kehittämisessä meidän päättäjien pitää käydä avointa vuoropuhelua, huomioiden koko liiton toiminta.

Strategia antaa suuntaviivat ja suuremmat linjat. Eteen tulevien muutosten ja tilanteiden mukaan tarkistetaan painopisteitä ja tehdään toimenpiteitä. Kauden lopuksi tehdyssä itsearvioinnissa löysimme työskentelystämme paljon hyvää, mutta myös kehitettävää ja eväitä eteenpäin vietäväksi.

Päättyneellä kaudella emme saaneet vielä maailmaa valmiiksi ja varmaa on se, että työtä ja haastetta riittää tuleville vuosille.

Liitto on yhtä kuin jäsenet ja yhdistykset, joihin he kuuluvat. Maamme on laaja, alueelliset tarpeet ja haasteet ovat erilaiset, mutta sama palvelu ja toiminta pitää pystyä turvaamaan kaikille. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että tapahtumat alueilla ja yhdistyksillä pitää olla samoja. Se tarkoittaa sitä, että alueilla on riittävät ja tasapuoliset resurssit toimintojen toteuttamiseen; koulutukseen, edunvalvontaan ja jäsenten tukemiseen.

Uudelle kaudelle lähdettäessä on tärkeää, että saamme riittävästi perehdytystä työskentelyyn ja nykytilaan liitossa ja perusasioissa. Valtuustossa tai hallituksessa emme ole vain oman yhdistyksen edustajia, edustamme aluettamme ja ennen kaikkea liittoa.

On tärkeää tehdä suunnitelma siitä, miten pidämme omalla alueella yhteyttä yhdistyksiin, olemme mukana alueen jutuissa ja luomme verkostoja. Tätä keskustelua on käyty nyt kauden päättyessä joidenkin valtuutettujen kanssa, ja siinä olisi ollut parannettavaa tälläkin kaudella. Ja myös yhdistyksistä otettaisiin yhteyttä meihin päin, pyydettäisiin mukaan kokouksiin kuulemaan toiveita ja terveisiä. Ehkä tällä toiminnalla ja näkyvyydellä voisimme vaikuttaa myös siihen, että jatkossakin meillä on uusia innokkaita toimijoita niin yhdistyksissä, alueella kuin valtakunnallisesti. Madallamme kynnystä lähteä ehdokkaiksi ja ehkä myös lisäämme äänestysaktiivisuutta. Tähän meillä on nyt lähes neljä vuotta aikaa.

Valtuuston järjestäytymiskokouksessa valitsemme liittohallituksen ja puheenjohtajan koko liitolle sekä liittovaltuuston puheenjohtajiston. Yhteistyö, avoimuus, asiantuntemus, verkostoituminen, ketteryys ja paineensietokyky. Siinä asioita, joita paljon peräänkuulutetaan ja niitä tarvitaan, toivotaan että me päättäjinä voimme näihin sitoutua ja kasvaa.

Kiitos kuluneesta kaudesta kaikille matkassa kulkeneille, kiitos äänestäjilleni uudesta valtakirjasta.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.